Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААНУ

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1912 як Аджам. с.-г. дослідна станція у с. Созонівка (нині Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл.); 1932–56 – Укр. н.-д. станція олій. культур; 1956–2005 – Кіровогр. обл. с.-г. дослідна станція; від 2005 – Кіровогр. ін-т агропром. вироб-ва. Ін-ту підпорядк. дослідні госп-ва «Елітне» (с. Созонівка) та «Червоний землероб» (с. Чарівне Бобринец. р-ну Кіровогр. обл.). У структурі – наук.-технол. відділи координації роботи з наук.-метод. центрами та гол. ін-тами (об'єднує лаб. землеробства; біоадаптив. технологій в агропром. вироб-ві; кормовиробництва та інтегров. захисту рослин; тваринництва), випробування, маркетингу, трансферу та наук. супроводження інновац. проектів (лаб. випробування, екон. обґрунтування та наук. супроводження інновац. технологій; з питань інтелектуал. власності і маркетингу інновацій; вимірювал. лаб.), наук.-консультац. та інформ. забезпечення трансферу інновацій (лаб. селекції і первин. насінництва та наук.-консультац. забезпечення трансферу інновацій; селекції і технології вирощування сої). В Ін-ті працюють 38 н. с., з них – 13 канд. і 2 д-ри н. Серед відомих учених – С. Слободян, В. Маткевич, В. Сало. Основні напрями наук. досліджень: проблеми землеробства; с.-г. мікробіологія; вирощування зерн., олій. культур, ефіроолій. рослин, цукр. буряків; картоплярство; кормовиробництво; захист рослин; технології вироб-ва продукції тваринництва на інновац. основі; механізація та електрифікація АПК; наук.-метод. забезпечення підвищення екон. ефективності розвитку соціально спрямованого аграр. вироб-ва; наук.-методол. і організац. засади маркетингу інновацій та інновац. провайдингу в агропром. вироб-ві. Співроб. установи вивели низку сортів сої (Медея, Ювілейна, Ізумрудна, Валюта, Золушка), ярого ячменю (СН-28, Созонівський, Статок, Ґатунок), еспарцету, коріандру та ін.; брали участь у створенні центр. зонал. завод. типу укр. червоної молоч. породи великої рогатої худоби, знам'ян. внутр.-пород. типу поліс. м'ясної породи великої рогатої худоби; розробляють нові технології вирощування озимої пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику, коріандру, цукр. буряків, суміс. застосування пестицидів різного призначення, енергоощадні прийоми і технології вирощування високобілк. культур, зонал. технол. комплекси високопродуктив. с.-г. машин. Від 2006 Ін-т видає зб. наук. праць «Вісник Степу». Перший дир. – М. Ірліков (до 1944), від 1998 – В. Савранчук.

І. М. Семеняка, О. О. Андрієнко


Покликання на статтю