Наука — Енциклопедія Сучасної України

Наука

«НАУ́КА» – місячник. Виходив 1906–08 у Львові. Видавали І. та Б. Процики. У публікаціях порушували питання сусп.-екон. і культ.-осв. життя Галичини. Велику увагу приділяли госп., фаховій та прав. просвіті насел., стану нац. освіти, друкували інформ. статті й розвідки про істор. минуле України, історію Церкви. Численні матеріали спрямовані на ознайомлення читачів з найновішими законодав. актами, що безпосередньо стосувалися селян. Публікували замітки про життя в країнах світу, повідомлення про нові тех. досягнення, поради землевласникам, пропагували здоровий спосіб життя тощо. Значна частина статей містила інформацію про діяльність спілок і т-в, зокрема «Спілки», утвореної Ф. Райфайзеном у Німеччині. На шпальтах «Н.» тлумачили біблійні сюжети, публікували матеріали про церк. та нар. обрядовість. У кожному числі обговорювали причини рос.-япон. вій­ни, друкували повідом­лення та світлини з місць бойових дій. Крім того, вміщували художні твори, зокрема й для дітей. Рубрики: «Вѣсти зъ краю и держа­вы» («Вѣсти зъ краю, державы и свѣта»), «Наша исторія», «Отзывъ», «Наша торговля и промыслъ», «За­коны нашого краю и державы», «Русско-японьска вôйна», «Госпо­дарскû бесѣды», «Нашû народнû недуги», «Для розвеселеня и за­бавы» та ін. Сторінки вид. прикрашали світлини різноманіт. тематики. Відп. ред. – І. Процик.

Літ.: Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816–1916. Х.; К., 1930; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: В 3 т. Т. 2: 1901–1919. Л., 2002

.

Л. Я. Кульчицька

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. Я. Кульчицька . Наука // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70589 (дата звернення: 26.10.2021)