Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ НА́ФТИ І ГА́ЗУ» Засн. 2001 Івано-Фр. тех. ун-том нафти і газу. Виходить двічі на рік. Статті друкують укр., англ. та рос. мовами. Публікують матеріали за результатами наук. діяльності у галузі нафтогазопром. комплексу. Розділи: «Механіка матеріалів», «Механічна інженерія», «Інформаційні програми та комп'ютерно-інтегро­вані технології». Гол. ред. – Є. Крижанівський.

О. В. Паневник

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. В. Паневник . Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70618 (дата звернення: 23.10.2021)