Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ІСТОРИ́ЧНОГО ФАКУЛЬТЕ́ТУ ЗАПОРІ́ЗЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1993, у 2019 назву змінено на «Zaporizhzhia Historical Re­view». Часопис виходить 3–4 рази на рік, матеріали вміщує укр. і англ. мовами. Висвітлює актуал. проблеми історії України, все­світ. історії, міжнар. відносин, історіографії, джерелознавства, спец. істор. дисциплін, теорії і методології істор. науки, дидактики історії, археології, етнології, історії науки й техніки. Публікує рец. на наук. роботи, хроніку наук. життя. Гол. ред. – Ф. Турченко (від 1993).

Ю. О. Каганов


Покликання на статтю