Кістяківський Ігор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кістяківський Ігор Олександрович

КІСТЯКІ́ВСЬКИЙ Ігор Олександрович (04(16). 01. 1876, Київ – червень 1940, за ін. даними – 14. 09. 1940, Париж) – правознавець, громадсько-політичний діяч. Брат Богдана та Володимира Кістяківських. Наприкінці 1890-х рр. закін. юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві, де був залишений професор. стипендіатом на каф. рим. права (деякий час поглиблював освіту в ун-тах Німеччини). Від 1900 – приват-доц. цієї ж каф. Підтримував широкі зв'язки з діячами укр. нац. руху. Від 1903 жив у Москві. Присяж. повірений і один із найближчих співроб. відомого правознавця, голови 1-ї Держ. думи Росії С. Муромцева. Від 1903 – приват-доц. каф. цивіл. права і судочинства Моск. ун-ту; водночас 1903–17 викладав страхове право та ін. юрид. дисципліни у Моск. комерц. ін-ті. 1911 у складі великої групи викл. залишив роботу в Ун-ті на знак протесту проти порушення університет. автономії з боку міністра освіти Л. Кассо. Чл. Конституц.-демократ. партії (партії нар. свободи), актив. учасник масон. орг-цій («Великий Схід народів Росії»). Як успіш. і замож. адвокат-цивіліст виступав одним із меценатів укр. культури і просвіти, зокрема матеріально підтримував вид. часопису «Украинская жизнь», оплатив друк праці свого брата – Б. Кістяківського «Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России» (Москва, 1912). Співпрацював із період. вид. «Русские ведомости», «Московский еженедельник» та ін. 1917 повернувся до Києва. Від травня 1918 – держ. секр. Української Держави, у липні–листопаді 1918 – Міністр внутр. справ у кабінетах Ф. Лизогуба і С. Гербеля, у травні–серпні 1918 – заст. голови укр. делегації на переговорах з укладення мирного договору із РСФРР. Ініціатор формування Держ. варти Української Держави й офіцер. дружин. Був також ген. суддею, а після реорганізації Ген. суду в липні 1918 – сенатором Заг. зібрання Держ. сенату Української Держави. Від 1919 жив у Стамбулі, від 1921 – у Парижі. Займався адвокат. і банків. діяльністю. Співзасн. Бюро захисту прав рос. громадян за кордоном при Рос. торг.-пром. і фінанс. союзі. Чл. масон. лож «Гермес», «Астрея» і «Юпітер», депутат масон. конвенту (1931). Входив до еміграц. Союзу рос. адвокатів, реліг. т-ва «Ікона», гол. ради правління Рос. нац. об'єднання. Віце-голова правління Нац. об'єдн. рос. письменників і журналістів.

Пр.: Долговая ответственность наследника в римском праве // Университет. изв. 1900. № 5–6; Понятие о субъекте права // Журн. Мин-ва юстиции. 1903. № 8; Проект изменений Устава судопроизводства торгового. Москва, 1909; Адвокатская деятельность С. А. Муромцева // Сергей Андреевич Муромцев. Москва, 1911; Г. Ф. Шершеневич как цивилист // Юрид. вест. 1913. № 1.

Літ.: Дорошенко Д. І. І. О. Кістяківський // Укр. дійсність. Прага, 1940. № 1; Гай-Нижник П. П. Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Вісн. Держ. служби України. 2008. № 2.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю