Народної революційної соціалістичної партії Справа — Енциклопедія Сучасної України

Народної революційної соціалістичної партії Справа

«НАРО́ДНОЇ РЕВОЛЮЦІ́ЙНОЇ СОЦІАЛІСТИ́ЧНОЇ ПА́РТІЇ» Справа – політична справа, розпочата у квітні 1930 Державним політичним управлінням УСРР. Співроб. рад. органів держ. безпеки стверджували, що «Нар. рев. соціаліст. партія» («НРСП») була бойовою повстан. орг-цією, що існувала від грудня 1929 в УСРР (Київ і тер. сучас. Кіровогр., Полтав., Сум. обл.) та м. Грозний (нині Чечня, РФ). Ініціатором створення та одним із кер. оголошений І. Слинько, який нібито розробив програму, тимчас. статут військ.-бойових дружин, «товариський лист ЦК НРСП до всіх низових організацій» та ін. документи (хоча сам факт, що це зробив І. Слинько, так і не доведено ні слідством, ні пізніше). У документах проголошено завдання відновлення «справжньої» рад. влади з гаслами «Жовтневої революції» та необхідність боротьби не з рад. владою, а з «головотяпами сталінського ЦК ВКП(б) та необмеженою диктатурою більшовицької бюрократії». Підтверджуючи, що організатори «НРСП» оперували не анти-, а прокомуніст. термінологією, один із заарештованих, кооператор із с. Халепці (нині Лубен. р-ну Полтав. обл.) Г. Константинович, на допиті 20 травня 1930 свідчив: «Організація бойових дружин, за словами Слинька Івана, потрібна була для того, щоб в разі потреби виступити зі зброєю в руках на захист інтере­сів робітників і селян всіх національностей, проти бюрократії, яка, перекручуючи програму Леніна, привела селянство та робітничий клас до такого важкого стану». Яскравого «контррев.» напряму «НРСП» набула вже після арешту тих, кого оголосили її учасниками, коли на них розпочали цілеспрямов. тиск. Загалом у справі «НРСП» репресовано 128 осіб (12 вересня 1930 судовою трійкою при Колегії ДПУ УСРР позбавлені волі на різні строки в концтаборах 88 осіб, 13–15 жовтня 1930 надзвич. сесія Верхов. суду УСРР на закритому засіданні винесла вироки ще 40 особам). Серед них – мешканці Полтавщини: П. Тараненко, П. Шульга, І. Якуба, М. Цебро, М. Степаненко, М. Романенко, І. Перчик, І. Скиба, М. Павленко, І. Онищенко, П. Панченко, С. Назарець, С. Симоненко, Ф. Левенко, О. Писаренко, В. Тараненко, С. Кондратенко, О. Тищенко, Л. Дузь-Крятченко, І. Бондар, П. Васько, Л. Підпалим, П. Ірклієнко, В. Ступка, М. Автюх, А. Багієвський, В. Бугрим, В. Писаренко та ін.; мешканці Сумщини: М. Лисенко, І. М'який, С. Найда, Д. Горовий, М. Летик, Я. Летик, І. Надда, П. Древаль; мешканці Грозного В. Лизунов, Й. Угольков, М. Панченко, І. Мацкевич та ін.; мешканці Київщини: І. Савенко, Й. Савенко та ін. У виступі на 16-му з'їзді ВКП(б) ген. секр. ЦК КП(б)У С. Косіор пояснив, для чого фабрикація цієї справи знадобилася владі: «Вони заявляли прямо, що нічого більше не хочуть, окрім здійснення платформи правих. Один активний учасник організації пише так у своїх свідченнях: “Політика Сталіна веде до загибелі, зубожіння, між тим як політика правих і заходи, що їх пропонують Бухарін, Риков і Угланов, – єдино правильні, ленінськи витримані, і тільки вони, тобто Бухарін, Риков і Угланов, здатні вивести країну із тої безвиході, у яку Сталін завів”». Такі оцінки цілком відповідали сталін. схемі ролі «правих», які нібито прагнули відродити капіталізм. Ці необґрунтовані політ. звинувачення знадобилися насамперед для доведення правильності сталін. курсу й хибності поглядів «правих». Сфабриков. характер цієї справи почав проявлятися ще у 1950-і рр., коли П. Древаль подав скаргу про перегляд, однак її не задовольнили. Лише 1989 всіх, хто проходив у справі «НРСП», офіційно реабілітовано.

Літ.: З грифом «цілком таємно» // Сільс. вісті. 1990, 5, 6, 8 трав.; Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. К., 1993; Політичний терор і тероризм в Україні: ХIХ–ХХ ст.: Істор. нариси. К., 2002.

Ю. І. Шаповал


Покликання на статтю