Народний депутат — Енциклопедія Сучасної України

Народний депутат

«НАРО́ДНИЙ ДЕПУТА́Т» – місячник. Виходив 2004–13 в Києві укр. та рос. мовами накладом 10 тис. прим. Засн. і видавець – ТОВ «Видавн. дім “Парла­мент-клуб”». На сторінках журналу вміщували матеріали про політику, економіку, соціум і культуру, висвітлювали законотворчу діяльність депутатів ВР України, роботу парламент. фракцій та ком-тів тощо. Вид. сприяло порозумінню між депутатами всіх рівнів, працівників органів держ. влади з представниками громадськості, бізнесу, розвитку міжпарламент. зв'язків. Осн. рубрики: «Тема номера», «Україна і закордон», «Будні законотворчості», «Особистість, парламент, суспільство», «Громада, місто, регіон», «Парламентаризм: історія та сучасність», «Депутатський практикум», «Закон та економіка», «Національний інтерес», «Дискусія», «Стиль життя», «Політичні сили», «Актуально», «Законодавство», «Економіка», «Внутрішня політика», «Зовнішня політика», «Регіональна політика», «Світ сьогодні», «Глобальні процеси», «Громадські дискусії», «Сторінки історії», «Фамільні цінності», «Парламентський клуб», «Депутатська кухня», «Культурний код», «Клуб, спілкування, дозвілля», «За філіжанкою кави», «Краса та здо­ров'я», «Високий стиль». Гол. ред.: В. Зоря (2004–12), Ю. Сарві (2012), Ю. Гребенюк (2012–13), О. Ржавський (2013).

І. Е. Смоляр, А. А. Стаховська


Покликання на статтю