Народнє здоровля — Енциклопедія Сучасної України

Народнє здоровля

«НАРО́ДНЄ ЗДОРО́ВЛЯ» – ілюстрований журнал, «місячник здоровної освіти». Виходив 1937–39 у Львові. Видавці – Укр. гігієн. т-во та Укр. протиалкогол. т-во «Відродження» у Львові. Перший рік виходив у газет., від 1938 – журнал. форматі. Осн. тематика: питання гігієни, материнства, харчування; боротьба з алкогол. і нікотин. залежністю, інфекц. і венерич. захворюваннями; діяльність укр. лікув. та оздоров. закладів. Ред. інформувала про небезпеку таких інфекц. хвороб, як дифтерія, туберкульоз, висип. тиф, скарлатина, та методи їх профілактики; пропагувала здоровий спосіб життя, необхідність дотримання гігієни, корисність загартовування, занять спортом, раціон. харчування; висвітлювала шкоду алкоголю для організму, моральності, добробуту родини й нації. У вид. спростовували поширені забобони, особливо щодо догляду за немовлятами. Ілюстратив. матеріал представлено світлинами лікув.-профілакт. закладів, їхнього обладнання, схемами вправ із лікув. гімнастики та методів надання допомоги у випадках травмування. Авторами статей були відомі в Галичині лікарі: Т.-Є. Бурачинський, М. Василів, С. Коржинський, М. Панчишин, С. Парфанович, О. Філяс та ін. Рубрики: «Ґіґієна», «Евґеніка», «Наука», «Спорт і руханка», «Жінка й дитина», «Діточий куточок», «Короткі вісті», «Поштова скринька». Редагувала часопис колегія, відп. ред. – І. Прокопів (1937–38), Р. Осінчук (1938–39).

Літ.: Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.: Мат. до бібліографії. Т. 5. 2003; Українські часописи Львова 1848–1939. Т. 3: 1920–1939. Кн. 2: 1929–1939. 2003 (обидві – Львів).

М. М. Комариця


Покликання на статтю