Народна школа — Енциклопедія Сучасної України

Народна школа

«НАРО́ДНА ШКО́ЛА» – місячник. Виходив 1939–42 в Ужгороді. Видавці – «Учител. т-во Карпат. Края», «Школ. отдѣленя регент. комиссаріята Подкарпатя». До окупації Закарпаття Угорщиною надруковано 17 річників ж. «Народная школа» (1921–38) як органу Учител. т-ва Підкарпат. Русі. Під час окупації він почав виходити з першого числа. Матеріали публікував по-русинськи, деякі статті – угор. мовою. Провідна тематика – шкільна: пропонували методику викладання окремих предметів, визначали роль і завдання вчителя, розглядали питання шкіл. й позашкіл. виховання дітей, висвітлювали діяльність «Подкарпат. об-ва на­укъ». Окремо наголошували на невіддільності Закарпаття від Угорщини. Рубрики «Литературно-научное приложеніе», «Литератур­ный переглядъ» презентували культурно-мист. життя краю, «Организаціонна часть», «Информаціонна часть», «Порадникъ педа­гоговъ», «Повѣдомленя обществъ учителевъ и профессоровъ» і «Урядова часть. Розпоряженя» інформували про розпорядження регент. комісара стосовно шкіл. справ, а також про різні організац. питання вчительства. Ред.: М. Василенко, М. Грига, А. Кутлан, П. Федор, В. Шпеник.

Літ.: Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. 2003; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 2. 2007 (обидві – Львів).

К. М. Курилишин


Покликання на статтю