Надсянська земля — Енциклопедія Сучасної України

Надсянська земля

«НАДСЯ́НСЬКА ЗЕМЛЯ́» – двотижневик. Виходив у м. Пе­ремишль (Польща) від грудня 1938 до травня 1939. Видавець і ред. – Ю. Костюк. Осн. завдання – «зберегти для історії якнайбільше пам'яток української культури» – реалізовувалося шля­хом популяризації знань про істор. минуле Перемишля, Перемишльщини та фіксації відомостей про тогочасні події укр. сусп.-політ. й культур. життя в краї та в Галичині загалом. Публікували статті істор. та народознав. тематики Є. Грицака, С. Коваліва, спогади Я. Яреми, Т. Яцківа про «листопадові дні» 1918 в місті й повіті, цикл матеріалів, присвяч. 50-річчю Укр. держ. г-зії в Перемишлі, 70-річчю т-ва «Просвіта», подорожні нариси З. Са­вич, поденну ілюстр. хроніку «Як повставала українська державність на Закарпатті». Порушували питання врегулювання укр.-польс. стосунків; висвітлювали перебіг вибор. кампанії до міськ­ради Перемишля, діяльність перемишл. філій т-в «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар», «Сокіл», Т-ва наук. викладів ім. П. Могили, Муз. т-ва ім. М. Лисенка, Драм. т-ва ім. Лесі Українки в Перемишлі, т-ва «Засянський хор», Союзу укр. коопе­ратив у Перемишлі та ін.; реєстрували факти переслідування польс. адміністрацією укр. т-в, орг-цій, окремих осіб; друкували художні твори Х. Левадної, В. Пачовського, Л. Ро­манівни, І. Филипчака. Рубрики: «По всему світу»/«Новинки зо світу в образках» (ілюстр. світлинами), «З життя наших сіл», «З життя Філії “Просвіти” в Перемишлі», «Що інші пишуть?», «Нові видання», «Адреси українських фірм в Перемишлі». Серед авторів – Р. Гамчикевич, В. Гриник, В. Загайкевич, О. Зубрицький, В. Лев, С. Микита, М. Рибак, М. Хронов'ят, В. Яремкевич. Усього опубл. 10 чисел.

Літ.: Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865–1939 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю