Найдан Михайло — Енциклопедія Сучасної України

Найдан Михайло

НА́ЙДАН Михайло (20. 10. 1952, м. Трентон, шт. Нью-Джерсі, США) – славіст, перекладач. Народився в сім'ї емігрантів з Галичини. Студіював русистику в Амер. ун-ті (Вашинґтон), 1980 одержав ступ. магістра філології, 1984 – д-ра філософії в Колумбій. ун-ті. Викладав русистику в Амер. (1974–75), Колумбій. (1980–82), Єльс. (1982–86), Ратґер. (1986–88) ун-тах; від 1988 – у Пенсильван. ун-ті: 1990–96 – в. о. проф., 1996–2006 – проф. слов'ян. мов і літ-р, від 2006 – засл. проф., кер. відділу україністики (Фундація родини Воскобійників). Президент Амер. асоц. україністів (1998–99). Англомов. перекладач творів укр. письменників В. Неборака, Ю. Андруховича, П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича, Ю. Винничука, Л. Костенко, В. Шевчука, О. Пахльовської, Н. Білоцерківець, В. Барки, В. Симоненка, М. Матіос та ін. Переклав 14 творів Т. Шевченка, опубл. 2004 у 1-му вип. ж. «Ukrainen Literature». Перекладач-постмодерніст Н. семантично точно відтворює зміст оригіналів, однак не звертає достат. уваги на метрику першотворів. Перекладає також з рос. та румун. літ-р. Автор статей про О. Пушкіна, Ю. Андруховича, компаратив. розвідок про О. Блока і П. Тичину, Л. Костенко, М. Цвєтаєву та А. Ахматову в укр. й амер. періодиці, зокрема ж. «Сучасність», «Slavic and East European Review» («Cлавістичний і східноєвропейський огляд»), «Slavic Review» («Славістичний огляд»), «The New York Times Book Review» («Книжковий огляд Нью-Йорк Таймз») та ін. Співупорядник, автор коментарів (разом з О. Лучук) та часто перекладач білінгвал. антології укр. поезії 20 ст. в англомов. перекладах «Сто років юності. A hundred years of youth» (Л., 2000). Видав антологію сучас. укр. поезії англ. мовою «Twenty-five years of Ukrainian poetry (1985–2010): new voices with the freedom to create!» («Двадцять п'ять років української поезії (1985–2010): Нові голоси свободи, яку ще слід створити!») – спецвипуск часопису «International Poetry Review» (2010, vol. 36, № 2). У 2017 у Львові видруковано літературозн. есеї Н. «Від Гоголя до Андруховича» (у перекл. Г. Безух, М. Рябчука, М. Зубрицької, О. Лучук, М. Олійник (Товкало) та О. Тацяк) й автобіогр. роман «Сім знаків лева, або Магія Леополіса» (у перекл. М. Прокопович).

Тв.: перекл. – Kostenko L. Wanderings of the heart. New York, 1990; Tsvetaeva M. After Russia. Ann Arbor, 1992; Тичина П. Ранні збірки поезії = Tychyna P. The com­plete early poetry collections. Л., 2000; Vynnychuk Yu. The windows of time frozen and Other stories. Л., 2000; Костенко Л. Пейзажі пам'яті = Kostenko L. Landscapes of Memory. Л., 2002; Неборак В. Літаюча голова і інші твори = Neborak V. The flying head and Other poems. Л., 2005; Andrukhovych Yu. Perverzion. Evanston, 2005.

Літ.: Для американців Україна усе ще залишається маловідомою: Розмову з проф. М. Найданом вела О. Тацяк // Дзвін. 2000. № 4; Неборак В. Українці по-англійськи // Високий Замок. 2001, 28 квіт.; Зорівчак Р. Українська поезія – для англомовного світу // Просвіта. 2001, верес.; Тарнавська М. У колі світових літератур. Вийшов у світ англомовний журнал української літератури // ЛУ. 2004, 30 верес.

Р. П. Зорівчак

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Р. П. Зорівчак . Найдан Михайло // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71718 (дата звернення: 23.10.2021)