Новая жизнь — Енциклопедія Сучасної України

Новая жизнь

«НО́ВАЯ ЖИЗНЬ» – місячник. Видавали 1908–09 у Львові. Відп. ред. – М. Стасєв (ч. 1/2, 8–10), О. Галиковський (ч. 3/4–6/7). Друкували за підтримки «Академического кружка» при студент. т-ві «Другъ». З'їзд москвофіл. студентства та молоді Австро-Угорщини (Львів, 12–13 липня 1909) постановив уважати «Н. ж.» офіцій. органом «русскаго студенчества въ Австріи». На його шпальтах уміщували повідомлення про студент. збори та їхні резолюції під назвою «Собраніе русской молодежи», акцентували увагу на сусп.-політ. проблемах, інтересах і потребах «галицко-русскаго» селянства. Це, зокрема, ст. «За правду и волю народу» О. Вальницького, «Кооперація в жизни нашего народа» М. Заяця (обидві – 1908, ч. 9), «К вопросу о національном самоопредѣленіи» Надєждіна (1908, ч. 10) та ін. На мовних проблемах у Галичині наголошував невідомий автор у ст. «Украинцы» (1908, ч. 2). Бажання згуртувати не лише студентство, а й усю молодь зумовило запровадження від 1909 розділів: «Отдѣлъ для учащихся», «Отдѣлъ гимназис­товъ» (ст. «Наше воспитаніе и образованіе», ч. 6/7, «Свобода убѣжденій въ нашихъ школах» та ін.) та «Женскій отдѣлъ» (порушували питання емансипації жінки). Більшість матеріалів подавали під псевдонімами й криптонімами. Вдалося атрибутувати такі: Ф. Аристов, С. Бендасюк, У. Гриневецький, А. Гагатко, О. Марков, І. Полянський, М. Ясина. Ос­кільки часопис видавали студенти, то під час канікул (серпень–вересень) його не друкували. Усього опубліковано «язичієм» 10 чисел «Н. ж.». Функціонування часопису припинено, на думку Р. Луцика, у зв'язку з розбіжністю в ідей. поглядах видавців. Відновлено 1913 як незалеж. орган передової молоді «русскаго Прикарпатья» (1913, ч. 1). Відп. ред. – М. Івасевка. Відкрито проповідували соціаліст. ідеї, публікували наук.-пізнавал. статті з економіки, філософії, нариси про політ. і культур. діячів, зокрема М. Герцена, К. Маркса, П. Кропоткіна, Ю. Федьковича, М. Римсько­го-Корсакова. Постійні рубрики: «Бібліографія» (з рец. на нові книги й статті), «Вмѣсто отвѣта» (друкували спростування ред. на публікації про «Н. ж.» у часописах «Галичанинъ», «Вперед!», «Діло», «Руслан» тощо), «Русскіе закордонные журналы» (знайомили з рос. період. вид. «Вестник Европы», «Русская мысль», «Современный миръ» та ін.). У кожному числі подавали перелік придбаних нових книг і брошур, якими могли користуватися всі передплатники. Серед авторів – В. Застирець, Я. Гелитович. Видали 5 чисел (останнє – подвійне), в яких опубл. статті сусп.-політ. й соц.-екон. змісту, нариси з літ-ри, науки й мист-ва, вір­ші та оповідання І. Лабенського, К. Вальницького, Б. Орлова, рецензії.

Літ.: Къ появленію «Новой Жизни» // Прикарпатская Русь. 1913. Ч. 976; Нѣсколько замѣчаній по поводу появленія «Новой жизни» // Там само. 1913. Ч. 987; Луцык Р. Я. Журналы галицко-русскаго студенчества (Истор.-библиогр. очеркъ) // Вешнія воды: Сб. ст. по­священныхъ шестидесятилѣтію об-ва русскихъ студентовъ «Другъ» («Академическій кружокъ»), 1871–1931. Л., 1932; Благий В. Б. Українська студентська преса Галичини (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.): Істор.-бібліогр. огляд // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 1998. Вип. 5; Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: В 3 т. Т. 2: 1901–1919. Л., 2002.

М. М. Галушко, М. М. Романюк

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. М. Галушко, М. М. Романюк . Новая жизнь // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72224 (дата звернення: 23.10.2021)