Нова дорога — Енциклопедія Сучасної України

Нова дорога

«НОВА́ ДОРО́ГА» – газета. Виходила 1918–19 у м. Ізяслав (нині Хмельн. обл.) переважно двічі на місяць рос. та укр. мовами; усього – 21 число. Видавець – повіт. земство, згодом – Ізяслав. нар. рада. Висвітлювали не лише діяльність земства (зокрема публікували закони, постанови, повідомлення, ухвали й розпорядження), а й громад.-політ. життя регіону; інформували про найважливіші події, що відбувалися на укр. землях; вміщували статті з історії та культури України, хроніку земського життя. Передруковували цікаві публікації з ін. укр. видань, повідомлення про міжнар. події. Ред. часопису обстоювала позиції УНР. Матеріали в ньому, зазвичай, друкували анонімно, однак відомо, що частина з них належала А. Річинському. На це вказують стиль і темат. близькість з його публікаціями наступ. років. Такими можна вважати ст. «Великі роковини: Переяславський договір» (ч. 1), «Украина в государстве Российском» (ч. 3–6, 8–9), «Кирило-Мефодіївське товариство (до роковин Куліша і Шевченка)» (ч. 6–7), «Битва під Берестечком 29 червня 1651 року» (ч. 19–20), нарис «Делегація Ізя­славського земства в Центральній Раді» (ч. 13–14). Тут опубл. статтю з г. «Нова рада» за 1917 «З'їзд духовенства й мирян» з коментарем щодо майбутнього Православ. церкви та завдань делегатів від Ізяслав. пов. на Церк. собор, зокрема сприяння її дерусифікації. У ч. 16–18 вміщено його матеріали «Замітки про українську мову», «Хроніки», «З'їзд учителів», «Малолюдний з'їзд духовенства», «Екстрене засідання Повітової медичної ради». Статті в ч. 19–20 переважно україномовні, висвітлювали події громад.-культур. життя Ізяслав. пов.; у цьому числі зазначено, що А. Річинський – відп. ред., а також опубл. його ст. «Душа народу», присвяч. Т. Шевченку.

Літ.: Дем'янчук Г. Ізяславський вісник «Нова дорога» // Велика Волинь: минуле і сучасне. Хм.; Ізяслав; Шепетівка, 1994; Альошина О. А. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. Істор. релігіє­знавство. 2011. Вип. 4.

О. А. Альошина


Покликання на статтю