Ковбаса Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Ковбаса Володимир Миколайович

КОВБАСА́ Володимир Миколайович (06. 02. 1954, с. Требухів Бровар. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1998), проф. (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1976). Працював на вироб-ві. Від 1981 – у Нац. ун-ті харч. технологій (Київ): від 1998 – декан ф-ту технології бродил. і хлібопекар. виробів, від 2001 – проректор з навч.-вихов., від 2008 – з наук. роботи, водночас від 2005 – зав. каф. технології хліба, кондитер., макарон. виробів, харч. концентратів. Розробляє технології вироб-ва харч. концентратів підвищених харч. та біол. цінностей, дит. і лікув.-профілакт. призначення на основі зерн. сировини.

Пр.: Системний підхід до технологій борошняних кондитерських виробів спеціального призначення та критерій оптимізації // Наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 2008. Т. 1, вип. 34; К вопросу о сроках хранения картофельных чипсов // Вісн. Харків. ун-ту. 2008. № 74; Зміна якості продуктів високотемпературної ко-екструзії при зберіганні та шляхи її стабілізації // Хлібопекар. і кондитер. пром-сть. 2009. № 6; Екструзійні картоплепродукти з використанням різних видів зернових // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. К., 2009. Вип. 28; Дослідження комплексоутворення плюмбуму (ІІ) з лейцином // Там само. 2010. Вип. 29.

Т. В. Бондаренко


Покликання на статтю