Клименко Пилип Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Пилип Васильович

КЛИМЕ́НКО Пилип Васильович (06. 11. 1887, с. Ярославка, нині Бобровиц. р-ну Черніг. обл. – 08. 07. 1955, смт Козелець Черніг. обл.) – історик, архівознавець. 1899–1907 навч. у Ніжин. г-зії (нині Черніг. обл.), 1907–08 – у С.-Петербур. політех. ін-ті, 1912 закін. Ун-т св. Володимира у Києві (учень М. Довнар-Запольського). Відтоді працював у Київ. центр. архіві давніх актів; 1914–18 – професор. стипендіат Ун-ту св. Володимира; 1918–20 – проф. Укр. ун-ту (м. Кам'янець-Подільський, нині Хмельн. обл.); у період Директорії очолював Ком-т охорони пам'яток старовини і мист-ва у Кам'янці-Подільському; 1920–23 – проф. Кам'янець-Поділ. ІНО; водночас 1922–23 – кер. Кам'янець-Поділ. н.-д. каф. історії та економіки Поділля; 1925–30 – дійс. чл. Н.-д. каф. історії України при ВУАН; за сумісн. – співроб. Археогр. комісії ВУАН (1924–33) та Археогр. комісії Центр. архів. упр. УСРР (1931–32); у 1932–33 – зав. відділу феодалізму Всеукр. істор. музею ім. Т. Шевченка (Київ). Досліджував історію цехів в Україні та історію укр. міст. 19 травня 1938 заарешт., 5 березня 1939 за звинуваченням в участі у антирад. бурж. націоналіст. орг-ції засудж. до 6-ти р. позбавлення волі. Покарання відбував у Краснояр. краї (РФ). Звільнений 1943. Після війни жив у смт Козелець. Покінчив життя самогубством. Реабіліт. 1959. Архів К. зберігається в Ін-ті архівознавства НБУВ.

Пр.: Западно-русские цехи ХVІ–ХVІІІ вв. К., 1914; Графіка шрифту в Острозькій біблії // Укр. книга ХVІ–ХVІІІ ст. К., 1926; Місто і територія на Україні за часів Гетьманщини (1654–1767 рр.) // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. 1926. Кн. 7–8; Цехи на Україні. Т. 1, вип. 1. К., 1929.

Літ.: Компан О. С., Суслопаров М. З. До 80-річчя з дня народження П. В. Клименка // УІЖ. 1967. № 6; Дивний І. Український історик Пилип Клименко: Документальний біографічний нарис // Наук. зап. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства. К., 1996. Т. 1; Юркова О. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського. 1924–1930 рр. К., 1999; Волкотруб Г. Життя та творчість П. В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників // Студії з архів. справи та документознавства. К., 2004. Т. 12.

О. В. Юркова


Покликання на статтю