Койне — Енциклопедія Сучасної України

Койне

КОЙНЕ́ (грец. () – спільна (мова) – первісно назва загальнонародної грецької мови, що склалася у 4–3 столітті до нашої ери на іонійсько-аттичній діалектній основі. У сучас. соціолінгвістиці термін використовують на позначення спіл. мови, що виникає на певних істор. етапах розвитку народу як засіб спілкування у середовищі носіїв різних діалектів. У донац. період виникнення К. – типове явище мовного життя великих міст, де відбувається інтенсивна взаємодія різних діалект. стихій, наслідком чого стає нівелювання різких діалект. відмінностей. Так з'явилися міські К., що обслуговували потреби повсякден., переважно усного, міжгрупового спілкування міського населення. Міські К. унаслідок впливу міст на екон. і мовно-культурне життя прилеглих територій перетворювалися на обласні. Історично К. як наддіалектні форми усного мовлення часто стають важливою передумовою формування літ. мов. Так, англ. літ. мова утворилася на базі лондон. К., китай. – на базі пекінського. Основою формування рос. літ. мови стало моск. К., що поєднувало риси пн.- та пд.-рос. говорів. Але, виникаючи на базі К., літ. мова протистоїть йому як опрацьована кодифікована мова неопрацьованій мові, що побутує переважно в уснорозмов. формі. У сучас. укр. мовознавстві термін застосовують у зв'язку з характеристикою процесів утворення зх.-укр. варіанта укр. літ. мови наприкінці 19 – на поч. 20 ст. Його основою стало галиц.-буковин. К., у якому, за визначенням Л. Ткач, поєдналися традиції мовлення укр. освіченої верстви, народнорозмовне мовлення у його різноманіт. діалект. виявах, а також елементи новоствор. соціолектів.

Літ.: Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус. Чц., 1998; Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX ст. Ч. 1. Матеріали до словника. Чц., 2000; Ч. 2. Джерела і соціокультурні чинники розвитку. Чц., 2007; Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. К., 2003.

Л. Т. Масенко


Покликання на статтю