Коваленко Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Михайло Іванович

КОВАЛЕ́НКО Михайло Іванович (08. 11. 1872, Костянтиногр. пов. Полтав. губ. – 1919, там само) – громадсько-політичний діяч. Закін. Полтав. реал. уч-ще, Новоолександрів. ін-т с. госп-ва і лісівництва. Займався с. госп-вом у влас. маєтку. Був гласним міської думи Костянтинограда (нині Красноград Харків. обл.) і Полтав. губерн. земства, очолював Костянтиногр. кредитне т-во й земську касу дрібного кредиту. 1898–1906 – земський нач.; 1906–12 – голова Костянтиногр. повіт. земської управи; 1913–17 – депутат Держ. думи Рос. імперії. Навесні 1917 ініціював створення у Полтав. губ. Земельних власників Всеукраїнського союзу, що об'єднував великих і середніх землевласників, зокрема й замож. селян. 20 жовтня 1918 на чолі делегації середніх і дрібних землевласників передав гетьманові П. Скоропадському меморандум із заявою про підтримку держ. незалежності України й аграр. реформи. Вбитий більшовиками у влас. маєтку.

Літ.: Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. С.-Петербург, 1913; Любовець О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі Гетьманату П. Скоропадського // УІЖ. 2008. № 4–5.

П. П. Гай-Нижник


Покликання на статтю