Кудрицький Михайло Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кудрицький Михайло Петрович

КУДРИ́ЦЬКИЙ Михайло Петрович (11(23). 02. 1856, с. Огіївка Сквир. пов. Київ. губ., нині Ружин. р-ну Житомир. обл. – 27. 12. 1933, Житомир) – метеоролог. Батько Євгена і Пав­ла Кудрицьких. Проф. (1919). Стат. радник (1894). Срібна медаль Рос. геогр. т-ва (1896). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1882). Під кер-вом О. Клосовського брав участь у розроблен­ні програми розвитку метеорології в Україні. 1882–1901, 1905–07 (дир.) працював у Коростишів. учител. семінарії (нині Житомир. обл.). Створив місц. агрометео­рол. мережу на Поліссі; регуляр­но проводив спостереження за природою в Коростишеві (1883–1900). Праця К. «Клімат Коростишева» 1900 була представле­на на Всесвіт. виставці у Парижі (відзнач. бронз. медаллю). 1901–19 (з перервою) – викл. 1-ї Житомир. г-зії. Один із організаторів Т-ва дослідників Волині (1900), Волин. ІНО (викладав до 1926) і 3-річ. укр. пед. курсів ім. М. Дра­гоманова (обидва – 1919) у Жи­томирі. Водночас від 1920 очо­лював Житомир. філію с.-г. наук. ком-ту Наркомзему УСРР. Того ж року зініціював створення наук. б-ки при Волин. центр. музеї у Житомирі.

Пр.: Новые данные о влиянии леса на климат. 1890; Климат Коростышева по наблюдениям метеорологической стан­ции при Коростышевской учительской семинарии. 1897 (обидві – Київ).

Літ.: Костриця М. Ю. Михайло Куд­риць­кий – визначний метеоролог і крає­знавець України // Регіон. геогр. крає­знавство. Теорія і практика: Мат. 2-го Все­укр. семінару. Т., 2002. Ч. 1; Єршов В. О. Patriac patres. Михайло Петрович Кудрицький // Волинь–Жи­томир­щина: Істор.-філол. зб. з регіон. проблем. Ж., 2002. Вип. 9.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця . Кудрицький Михайло Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=831 (дата звернення: 22.10.2021)