Канадійський фармер — Енциклопедія Сучасної України

Канадійський фармер

«КАНАДІ́ЙСЬКИЙ ФА́РМЕР» – найстаріша українська газета в Канаді з власним видавництвом та друкарнею. Виходила 1903–81 щотижня у Вінніпезі; 1981 об'єднана з г. «Український голос». Засн. англ. ліберал. партією (перший видавець – Ф. Сміт). Організаторами-засновниками й дописувачами газети були І. Бодруг, К. Ґеник-Березовський, І. Негрич (перший ред.). Часопис кілька разів змінював власників, а також політ. напрями. Тривалий час власником був Ф. Доячек (1913–27 та 1932–51), потім (до 1973) його син Чарльз. Газету редагували З. Бичинський (1908), А. Новак (1909–12), О. Гикавий (1913–32 і 1944–45), В. Біберович та Т. Дацків (1932–40), К. Андрусишин (1941–44), М. Гикавий (1945–61), М. Шкавриткo (1963–73), Б. Мартинoвич (1974–78), Ю. Мулик-Луцик (1978–81). Спочатку «К. ф.» підтримував позиції Ліберал. партії і був під впливом т. зв. Незалеж. Грец. Церкви, що викликало спротив греко-католиків. Потім газета набула заг.-укр. характеру (закликала до розбудови укр. шкіл, створення наук. установ та закладів, збереження й примноження духов. багатств укр. народу). Часопис висвітлював проблеми укр. фермерів та робітників, обстоюючи їхні інтереси, займав центрист. позицію в укр. і громад. житті Канади; сприяв утвердженню УГКЦ у Канаді (1918), а також нац. самоусвідомлення українців Канади; публікував вірші та оповідання укр. письменників Канади. З метою відображення культ.-осв. життя українців на чужині редакція газети 1908 зініціювала вид. календаря-альманаха, перший випуск якого вийшов під назвою «Поселенець» восени 1908 за кошти «Руської книгарні». Спільно з нею до 1920 «К. ф.» видав 6 річників «Календаря “Української родини”», 3 – «Календаря “Канадійського фармера”», 2 – «Календаря “Християнської родини”», 6 – «Народного ілюстрованого загального календаря для кождого віку і стану», 5 – «Приятеля жовніра», 2 – «Веселого друга» та один «Ілюстрований народний календар» (ред. усіх календарів був О. Гикавий). Від кін. 1916 «К. ф.» видавав «Бібліотеку “Канадійського фармера”» (переважно передруки оповідань, розвідок та повістей, що друкувалися у газеті): «Семен Палій. Герой українського народа» О. Барвінського, «Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом» І. Нечуя-Левицького, «Наука і ціль житя» Ф. Нансена, «Національні відносини в Бельгії» С. Русової, «Богдан Хмельницький в Галичині» І. Крип'якевича (усі – 1917), «Розвій поглядів на Вселенну» А.-Д. Вайта, «Ідеали гуманності» Т. Масарика, «Кобзар» Т. Шевченка (у 2-х т.), «Ілюстрована історія України» М. Грушевського (усі – 1918). Із відбитків «Кобзаря» вид-во «К. ф.» у серії «Ілюстрована Шевченківська б-ка» випустило окремі книжечки (усього 23 назви, наклад кожної – 2000 прим.).

Літ.: Бoрoвик М. Українськo-канадська преса та її значення для українськoї меншини в Канадi. Мюнхен, 1977; Бачинський Л. Бібліографія творів Т. Шевченка, виданих у Канаді: Мат. до укр. бібліографії. Т. 8. Ню-Йорк, 1978.

М. О. Гринько


Покликання на статтю