Канер Еммануїл Айзикович — Енциклопедія Сучасної України

Канер Еммануїл Айзикович

КА́НЕР Еммануїл Айзикович (19. 11. 1931, Харків – 25. 07. 1986, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1971), чл.-кор. АН УРСР (1982). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1980). Закін. Харків. ун-т (1954). Від 1955 працював в Ін-ті радіофізики та електроніки АН УРСР (Харків): від 1965 – засн. і зав. відділу теорії твердого тіла; від 1966 за сумісн. – проф. каф. теор. фізики Харків. ун-ту. Наук. дослідження: електронна теорія металів, фізика плазми і напівпровідників, статист. теорія поширення радіохвиль у тропосфері. Спільно з М. Азбелем передбачив циклотрон. резонанс у металах; розробив теор. положення про одночастинк. механізм аномал. прозорості металів (ефект Гантмахера–К.); із В. Скобовим передбачив кілька видів радіохвиль, що можуть поширюватися в металах, виявив магнітне згасання хвиль Ландау. Незалежно від А.-Л. Шавлова (США) запропонував метод лазер. розділення ізотопів. Зробив значний внесок у розвиток статист. теорії поширення радіохвиль у турбулент. тропосфері.

Пр.: К теории поглощения ультразвука металлами в сильном магнитном поле // ЖЭТФ. 1960. Т. 38, вып. 1, 4; Теория акустического циклотронного резонанса в металлах // Там само. 1962. Т. 43, вып. 1; Аномальное проникновение электромагнитного поля в металл и радиочастотные размерные эффекты // УФН. 1968. Т. 94, вып. 2 (співавт.); Plasma Effects in Metals: Helicons and Alfven Waves. London, 1970 (співавт.); Гигантские квантовые осцилляции поглощения рэлеевских звуковых волн в металлах // ЖЭТФ. 1973. Т. 65, вып. 2; The spatial dispersion of conductivity in one-dimensional disordered metals // Physics Reports. 1987. Vol. 150, № 3/4 (співавт.); Избранные труды. К., 1989.

Літ.: Усиков О. Я. Пам'яті вченого // Вісн. АН УРСР. 1987. № 8; Памяти Эммануила Айзиковича Канера // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Фізика. 2001. Вип. 5, № 516.

В. О. Ямпольський, І. Є. Почаніна


Покликання на статтю