Каністратенко Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Каністратенко Микола Миколайович

КАНІСТРА́ТЕНКО Микола Миколайович (28. 11. 1956, м. Ромни Сум. обл.) – історик, культуролог. Канд. істор. н. (1989). Закін. Харків. ун-т (1979). Учителював. Працював у Харків. інж.-буд. ін-ті; від 1983 – у Харків. академії культури: від 1989 – заст. декана, від 1992 – декан ф-ту культурології, від 1993 – проректор з навч. роботи, від 2003 – перший проректор, водночас від 2006 – проф. каф. історії України і всесвіт. історії. Наук. дослідж. з новіт. історії Болгарії, історії Росії, орг-ції та розвитку вищої мист.-культурол. освіти в Україні.

Пр.: Една от трансформациите на русофилството в България между двете световни войни // Славянската взаимност – минало и съвременност. Т. 1. Славянски летописи. София, 1994 (співавт.); Проблеми нормативно-правового забезпечення вищої мистецько-культурологiчної освiти в Українi // Iнформ.-культурол. та мист. освiта. Стан i перспективи: Мат. Мiжнар. наук. конф., 12–13 жовт. Х., 2004; Культурологія і соціальні комунікації – нові галузі наукових досліджень в Україні // Вісн. Харків. академії культури. 2007. Вип. 19 (співавт.); Харківська державна академія культури: до 80-річчя від дня заснування. Х., 2009 (співавт.).

Н. М. Кушнаренко


Покликання на статтю