Капелюшний Валерій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Капелюшний Валерій Петрович

КАПЕЛЮ́ШНИЙ Валерій Петрович (02. 07. 1963, с. Соболівка Шполян. р-ну Черкас. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2004), проф. (2006), чл.-кор. НАПНУ (2016). Закін. істор. (1985) та юрид. (1998) ф-ти Київ. ун-ту, де й працює від 1987: від 2006 – зав. каф. етнології та краєзнавства; водночас 1995–2005 – декан юрид. ф-ту Академії праці і соц. відносин (Київ). Досліджує проблеми етнології, історію держави і права України, історіографію Визв. змагань 1917–21. Написав низку енциклопедич. статей, зокрема для ЕСУ.

Пр.: Історія українського права. 2001; Замасковані імена: Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917–1923 рр. 2001; Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.). 2003; Сучасна Україна: Історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. 2005; Українська етнологія: Навч. посіб. 2007 (співавт.); Українознавство: Навч. посіб. 2008 (співавт.); усі – Київ.

О. П. Реєнт


Покликання на статтю