Капустін Євген Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Капустін Євген Олександрович

КАПУ́СТІН Євген Олександрович (30. 08. 1922, м. Викса, нині Нижньогород. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1967), проф. (1968). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ін-т сталі (1945). Від 1950 – у Приазов. тех. ун-ті (м. Маріуполь Донец. обл.): від 1968 – проф. каф. теплофізики та теплоенергетики металург. вироб-ва, від 1972 – засн. і зав. проблем. н.-д. лаб., водночас 1958–62 – декан технол. ф-ту, 1968–69 – проректор з наук. роботи, 1969–81 – ректор. Основні напрями наук. досліджень: проблеми тепломасопереносу; нові металург. технології; отримання та фіз.-хім. оброблення порошк. матеріалів; теплофіз. властивості шлак. і метал. розплавів; екол. проблеми металург. регіонів.

Пр.: Движение газов в мартеновских печах. Москва, 1963 (співавт.); О термодинамическом анализе процессов перемешивания расплава // Изв. АН СССР. Металлы. 1983. № 6 (співавт.); Исследование около и сверхзвуковых струй и их взаимодействия с газами, жидкостями и металлическими расплавами // Проблемы турбулент. течений. Москва, 1987; Перспективы альтернативных металлургических процессов // Сталь. 1998. № 8; Сталь на рубеже столетий: Учеб. пособ. Москва, 2001 (співавт.); Энергия и масса – свойства вселенной // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-тех. конф. «Університет. наука 2010». Маріуполь, 2010.

Літ.: Профессор Евгений Александрович Капустин (до 70-летия с дня рожд.) // Изв. вузов. Энергетика. 1992. № 11–12; Евгений Александрович Капустин: Указ. печат. тр. Мариуполь, 2007.

В. І. Капланов


Покликання на статтю