Карантин і захист рослин — Енциклопедія Сучасної України

Карантин і захист рослин

«КАРАНТИ́Н І ЗА́ХИСТ РОСЛИ́Н» – науково-виробничий журнал. Засн. 1996 у Києві вид-вом «Аграрна наука» та видавн.-комерц. підпр-вом «Ярмарок» як «Захист рослин». Від 2004 – сучасна назва. Видавці – Ін-т захисту рослин НААНУ, Гол. держ. інспекції з карантину та із захисту рослин України, вид-во «Колобіг». Виходить щомісяця, статті друкує укр. і рос. мовами. Наклад 2000 прим. Розповсюджується в Україні, РФ, Польщі, Сербії та Чорногорії. Осн. тематика вид.: захист рослин, теор. основи створення стійких до хвороб і шкідників сортів с.-г. культур; проблеми рац. застосування та екотоксикол. моніторингу пестицидів в агроценозах, сан. безпеки рослин. ресурсів. Серед рубрик – «Карантин», «Прогноз», «Наукові дослідження», «Спеціалісти радять». Гол. ред. – В. Федоренко (від 2004).

Л. І. Доля


Покликання на статтю