Карачевцева Людмила Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Карачевцева Людмила Анатоліївна

КАРАЧЕ́ВЦЕВА Людмила Анатоліївна (17. 06. 1949, м. Новий Донбас, нині м. Димитров Донец. обл.) – фізик. Дружина М. Картеля. Д-р тех. н. (1996). Закін. Дніпроп. ун-т (1971). Відтоді працювала в Ін-ті фізики АН УРСР; від 1977 – Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (обидва – Київ): від 1998 – зав. відділу фотон. напівпровідник. структур. Наук. дослідження: вплив оброблення швидкими нейтронами кремнію на ефекти пам'яті та стимул. провідності; фіз.-технол. оптимізація параметрів інфрачервоних фоточутливих кристалів і структур на основі твердих розчинів СdхHg1-хTe; оптичні, електрооптичні та фотоелектричні властивості двовимір. фотон. кремнієвих структур.

Пр.: PBG properties of three-component 2D photonic crystals // Photonics and Nanostructures. 2006. Vol. 4 (співавт.); Two-dimensional silicon photonic crystals // Intern. Review of Physics. 2007. Vol. 1, № 3; The impurity Franz–Keldysh effect in 2D photonic macroporous silicon structures // Applied Surface Science. 2008. Vol. 255, № 5 (співавт.); Oscillations of light absorption in 2D macroporous silicon structures with surface nanocoatings // Там само. 2010. Vol. 257, № 6 (співавт.); Photocarrier transport in 2D macroporous silicon structures // Opto-Electronics Review. 2010. Vol. 18, № 4 (співавт.).

Ф. Ф. Сизов


Покликання на статтю