Каргін Анатолій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Каргін Анатолій Олексійович

КАРГІ́Н Анатолій Олексійович (13. 02. 1951, м. Горлівка, нині Донец. обл.) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1997), проф. (2001). Закін. Донец. ун-т (1973), де й працює від 1976: від 1992 – зав. каф. комп'ютер. технологій, водночас від 2006 – декан фіз. ф-ту. Запропонував теорію ситуац. інтелект. машин на базі багаторівневої нечіткої моделі представлення та оброблення знань.

Пр.: Ситуационные гомеостатические интеллектуальные машины // Вест. Харьков. политех. ун-та. Систем. анализ, упр. и информ. технологии. 1999. Вып. 70; Представление и обработка декларативных знаний в ситуационных интеллектуальных машинах // Наук. пр. Донец. ун-ту. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислюв. технології. 1999. Вип. 6 (співавт.); Модель организации памяти в системах, построенных по технологии ситуационного логогена // Там само. Сер. Обчислюв. техніка та автоматизація. 2007. Вип. 12 (співавт.); Об особенностях MFCC-cпектра на границах фонем в речевых сигналах // Вісн. Херсон. тех. ун-ту. 2009. № 1 (співавт.).

В. В. Воронін


Покликання на статтю