Кармазіна Марія Степанівна — Енциклопедія Сучасної України

Кармазіна Марія Степанівна

КАРМА́ЗІНА Марія Степанівна (06. 05. 1959, с. Бишів Макарів. р-ну Київ. обл.) – історик, політолог. Канд. істор. (1989), д-р політ. (1999) н., проф. (2002). Засл. діяч н. і т. України (2010). Закін. Київ. пед. ін-т (1985). Від 1986 (з перервою) працює в Ін-ті політ. і етнонац. дослідж. НАНУ (Київ): від 2010 – зав. відділу соц.-політ. історії; водночас від 1999 – проф. каф. політології Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; 1991–2002 – у Київ. торг.-екон. ун-ті: від 1999 – проф. каф. філос. і соц. наук. Вивчає проблеми становлення наприкінці 20 – на поч. 21 ст. ін-тів нац. державності в умовах несталості форми правління та невизначеності сутності політ. режиму, суперечливих соц.-політ., екон. процесів розвитку в країні приватно-корпоратив. капіталізму.

Пр.: Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 1998; Леся Українка. 2003; Президентство: український варіант. 2007; Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. 2007 (співавт.); Держава, влада та громадянське суспільство в документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 р.). 2011 (співавт.); усі – Київ.

О. В. Рибій


Покликання на статтю