Карпати: людина, етнос, цивілізація — Енциклопедія Сучасної України

Карпати: людина, етнос, цивілізація

«КАРПА́ТИ: ЛЮДИ́НА, Е́ТНОС, ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ» – щорічник. Засн. 2008 в Івано-Франківську Ін-том історії, етнології і археології Карпат Прикарпат. ун-ту, райдержадміністрацією та райрадою. Матеріали друкує укр., англ., окремо – рос., польс., словац. мовами. Наклад 300 прим. Розповсюджується на тер. України, РФ, Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини. Вміщує результати істор., етнол., археол. наук. дослідж. Карпат. краю – зони багатьох давніх цивілізацій Європи та Азії (стародавні та середньовічні пам'ятки і старожитності регіону, автентична культура етніч. спільнот, їхня міжетнічна комунікація та етнополіт. історія). Осн. рубрики: «Теорія і методологія», «Проблеми етнічної історії», «Сакральне життя етносу», «Культурна антропологія», «Археологія», «Екологія». Серед авторів – І. Калуцький, Г. Кожолянко, О. Майоров, М. Панчук, В. Сергійчук, П. Сіреджук, О. Удод. Гол. ред. – М. Кугутяк (від 2008).

П. Л. Костючок


Покликання на статтю