ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кримський агротехнологічний університет

«КРИ́МСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» Південна філія Національного університету біоресурсів і природокористування України – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комп­лексу. Засн. 1922 у Сімферополі на базі агроном. факультету (створ. 1918) Таврій. університету як Крим. інститут с.-г. галузей, від 1923 – інститут спец. і тех. культур, від 1936 – с.-г. інститут ім. М. Калініна, від 1997 – аграр., від 2003 – агротехнол. університет, від 2004 – Пд. філія Нац. аграр. університету. Від 2008 – сучасна назва. Від 1965 розташ. у смт Аграрне Сім­фероп. міськради. Здійснює під­готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на ф-тах: агроном.; землеустрою; геодезії; ліс., садово-парк. і мис­лив. госп-в; економіки; механізації підприємства та технології переробки с.-г. продукції; вет. ме­ди­цини. Функціонують також наук.-навч.-метод. центр та навч.-наук. центр інформатиза­ції і телекомунікац. систем. На 38-ми каф. працюють 335 викл., зокрема 44 д-ри, 181 канд. н. Серед відомих учених – І. Якуш­кін, В. Палладін, Г. Морозов, М. Клепинін, П. Богдан, В. Колес­­ников, П. Болгарев, М. Щербаков, В. Лемещенко, В. Гордієнко, Є. Ніколаєв, В. Турбін, О. Дикань, М. Макрушин, П. Хриєнко, Л. Ба­бицький, П. Догода, Б. Криштофорова, С. Дженєєв, Л. Славгородська-Курпієва. Навч. бл. 6 тис. студентів (на денній формі – 3,5 тис. осіб), понад 1 тис. фахівців підвищують кваліфікацію. У ВНЗі сформувалися наук. школи з овочівництва, плодівництва, виноградарства, рослин­ни­цтва, агрохімії, діагностики й терапії захворювань с.-г. тварин, теорії екон. ефективності с. господарства та ін. Основні напрями наук. досліджень: розроблення енер­гоощад. економічно ефектив. технологій виробництва с.-г. та ліс. продукції; біологізація с. господарства; охорона природи і ста­лий розвиток суспільства; раціоналізація соц. розвитку сільс. місцевості; механізація, електрифікація й автоматизація с.-г. виробництва; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва с.-г. та харч. продукції. Від 1946 видає «Наукові праці Південної філії Національного університету біоре­сурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”». Має 2 навч. корпуси, 6 гуртожитків, са­наторій-профілакторій. Перший дир. – С. Країнський (до 1925), нині ректор – М. Мельников (від 1984).

В. Д. Зарічний

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кримський агротехнологічний університет / В. Д. Зарічний // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1083

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1083

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Луганський національний аграрний університет
Заклади освіти  | Том 18 | 2017
О. М. Знаткова
Луганський державний медичний університет
Заклади освіти  | Том 18 | 2017
С. М. Смирнов
Дніпродзержинський державний технічний університет
Заклади освіти  | Том 8 | 2008
А. П. Огурцов, Р. І. Вєтров

Нагору