ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Іконников Володимир Степанович

ІКО́ННИКОВ Володимир Степанович (09(21). 12. 1841, Київ – 26. 11. 1923, там само) – історик, джерелознавець. Дядько М. Белелюбського. Академік РАН (1914), ВУАН (1921). Закін. Університет св. Володимира у Києві (1865), де був залишений для підготовки до професор. звання на каф. рос. історії. Працював у київ. (1865–66) і одес. (1867–69) г-зіях, Харків. університеті (1866–67). У 1867 в Новорос. університеті (Одеса) захистив магістер. дис. «Максим Грек», 1869 – доктор. дис. «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории». Від 1869 – в Університеті св. Володимира: від 1870 – екстраординар., від 1871 – ординар., від 1892 – засл. проф., водночас 1877–80 і 1883–87 – декан істор.-філол. ф-ту, 1873–1913 – гол. ред. «Университетских известий», 1889–1904 – голова бібліотеч. комісії; 1878–89 – зав. Вищих жін. курсів. Один із засн. (1873) і голова (1874–77, 1893–95) Істор. товариства Нестора-літописця, голова (від 1904) Київ. археогр. комісії, заступник голови (від 1910) Київ. товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва. Автор низки історіогр. і джерелознав. дослідж., що висвітлюють проблеми методології історії, теор. й конкрет. джерелознавства, методику опрацювання різних видів джерел, питання архівістики, музеє- та бібліотекознавства, зокрема «Опыт русской историографии» (К., 1891–92, т. 1, кн. 1–2; 1908, т. 2, кн. 1–2; 3-й т. не опубл., зберігається у С.-Петербур. філії архіву РАН). Історії України присвяч. кн. «Киев в 1654–1855 гг. Исторический очерк» (К., 1904), «Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826–1827 гг. в связи с событиями того времени (по архивным материалам)» (С.-Петербург, 1905). Серед ін. праць – «Скептическая школа в русской историографии и ее противники» (К., 1871), «Губернские ученые архивные комиссии (1884–1890)» // «Университетские известия», 1891, № 12, «Історичні портрети» (К., 2004).

Літ.: Список трудов профессора В. С. Иконникова. К., 1914; Добровольський Л. П. В. С. Іконников про Київ та місцеве минуле // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. 1929. Кн. 25; Сарбей В. Г. Один з перших істориків-академіків АН УРСР (До 125-річчя з дня народження В. С. Іконникова) // УІЖ. 1966. № 12; Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія. К., 1998; Її ж. Володимир Іконников: джерелознавчі студії. К., 1999; Ульяновський В. Знаний і незнаний Володимир Іконников // Іконников В. Історичні портрети. К., 2004.

ДА: Інститут рукопису НБУВ, ф. 46; ЦДАІ України у Києві, ф. 849; С.-Петербур. филиал арх. РАН, дело 249–254.

І. Н. Войцехівська

Державний архів

Інститут рукопису НБУВ, ф. 46; ЦДАІ України у Києві, ф. 849; С.-Петербур. филиал арх. РАН, дело 249–254.

Рекомендована література

  1. Список трудов профессора В. С. Иконникова. К., 1914;
  2. Добровольський Л. П. В. С. Іконников про Київ та місцеве минуле // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. 1929. Кн. 25;
  3. Сарбей В. Г. Один з перших істориків-академіків АН УРСР (До 125-річчя з дня народження В. С. Іконникова) // УІЖ. 1966. № 12;
  4. Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія. К., 1998;
  5. Її ж. Володимир Іконников: джерелознавчі студії. К., 1999;
  6. Ульяновський В. Знаний і незнаний Володимир Іконников // Іконников В. Історичні портрети. К., 2004.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Іконников Володимир Степанович / І. Н. Войцехівська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-13032. – Останнє поновлення : 2016.

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

13032

Кількість переглядів цього року:

86

Схожі статті

Крчмерий
Людина  | Том 15 | 2014
Г. М. Сиваченко
Ісаїв
Людина  |  Том 11 | 2011
М. М. Комариця
Єфименко
Людина  |  Том 9 | 2009
Ю. В. Кухарчук

Нагору