ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кримськотатарського народу меджліс

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКОГО НАРО́ДУ Меджліс (кримськотатар. Qırım­tatar Milliy Meclisi, Кърымтатар Миллий Меджлиси) – національ­не зібрання кримських татар. Термін «меджліс» має араб. походження і буквально означає «місце сидіння». У країнах іслам. світу його використовують у значенні «рада» (орган, покликаний врегульовувати питання в адм., соц. і реліг. сферах), а також на позначення окремого місця, де приймають гостей, як правило, чоловіків. К. н. М. є гро­мад. організацією, що представляє і захищає нац.-політ. права крим. татар, фактично – виконав. орга­ном Кримськотатарського народу Курултаю (у період між його сесіями К. н. М. – вищий і єдиний представниц. орган крим. татар).

Він формує єдину виборну систему органів нац. самоврядування кримськотатар. народу усіх рівнів і керує їхньою діяльністю. К. н. М. створ. 1991 рішенням Курултаю. Він знаходиться у Сімферополі та складається з 33-х чл., включаючи голову. Голова (а за його відсутності – один із заст.) керує діяльністю К. н. М. та його Президії, представляє К. н. М. в Укра­їні й за кордоном, укладає від його імені угоди і договори, видає розпорядження, здійснює ін., надані йому повноваження. Голова К. н. М. та його 1-й заст. не можуть входити до вищого керівництва політ. організацій і держ. органів та комерц. структур.

Засідання К. н. М. відбуваються не рідше одного разу на 3 місяці. Їх вважають дійсними за присутності на засіданні не менше 2/3 чл., рішення приймаються більшістю голосів присут. членів. Позачерг. сесії К. н. М. скли­кають за рішенням голови, на вимогу не менш ніж 1/3 чл., на вимогу Ревізій. комісії Курултаю.

У своїй діяльності К. н. М. підзвіт. Курултаю, керується його рішеннями, влас. регламентом, Положенням про Меджліс крим­ськотатар. народу, нормами між­нар. права та норматив.актами України. Згідно з Положенням про Меджліс кримськотатар. на­роду, ухваленим на 3-й сесії 4-го Курултаю 12 вересня 2004, основною його діяльністю є подолання наслідків геноциду рад. влади щодо кримськотатар. на­роду, набуття повноти прав у культурно-нац. і політ. сферах на своїй рідній землі – Крим. п-ові. Для досягнення поставленої мети К. н. М. вирішує питання сприяння поверненню і облаштуванню крим. татар у Криму; досягнення автоном. статусу Криму за нац.-територ. принципом для забезпечення повноти прав корін. кримськотатар. народу; провадить діяльність з відродження мови, традицій і загалом культури крим. татар; відновлення крим. татар у всіх екон. правах, подолання матеріал. втрат, завданих депортацією 1944; із забезпечення соц. захисту народу, захисту здо­ров’я, материнства і дитинства тощо. К. н. М. організовує мас­штабні святкування важливих дат в історії кримськотатар. народу, зокрема 1999 вперше на центр. майдані Сімферополя проведено політ. мітинг, присвяч. 55-й річни­ці депортації 18 травня 1944.

Від­тоді мітинг перетворився на регу­лярну подію, до якої згодом до­далися відновлені традиц. крим­ськотатар. свята – Хидирлез, Дервіза, реліг. свята – Ураза-Байрам, Курбан-Байрам. 2009 проведено Всесвіт. конгрес крим. татар, на якому формаль­но засн. міжнар. організацію з однойм. назвою (голова – Р. Чубаров). Для реалізації рішень Курултаю і К. н. М. на місцях проживання крим. татар в Укра­їні обирають органи місц. нац. самоуправління – регіон. чи місц. меджліси, за межами України – комітети сприяння поверненню крим. татар у Крим. К. н. М. вза­ємодіє з кримськотатар. діаспорою через уповноважених представників, а також через організації та об’єднання крим. татар у діаспорі. Він складає свої повноваження на першому засіданні першої сесії Курултаю нового скликання. Перший голова К. н. М. – М. Джемілєв, від 2012 – Р. Чубаров. Його заст. – Н. Джелялов, А. Чійгоз, З. Смир­нов, А. Аджмімамбетов, А. Омер-Киримли.

Літ.: Документы Курултая крымско­татарского народа (26–30 июня 1991 г.) // Крымскотатар. нац. движение. Т. 2. Мос­ква, 1992; Хаваджи Р. Проблеми інтеграції кримських татар в українське су­спільство // Незалеж. культурол. часо­пис «Ї». 2010. № 61.

Д. С. Гордієнко

Рекомендована література

  1. Документы Курултая крымско­татарского народа (26–30 июня 1991 г.) // Крымскотатар. нац. движение. Т. 2. Мос­ква, 1992;Google Scholar
  2. Хаваджи Р. Проблеми інтеграції кримських татар в українське су­спільство // Незалеж. культурол. часо­пис «Ї». 2010. № 61.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кримськотатарського народу меджліс / Д. С. Гордієнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1534

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1534

Схожі статті

Грязьові вулкани
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
І. Г. Губанов
Заславський вісник
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
К. М. Курилишин
Біла студія
Світ-суспільство-культура  | Том 2 | 2003
С. А. Захаркін

Нагору