ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

За сто літ

«ЗА СТО ЛІТ» – збірник Комісії новішої історії України ВУАН. Виходив у Києві 1927–30 (усього 6 кн., підготовлена до друку 7-ма кн. втрачена на поч. 1930-х рр.); наклад 3 тис. прим. Продовжив видав. програму Істор. секції УНТ з нумерацією її «Записок». Публікував автобіогр., біогр., бібліогр. та епістолярні матеріали кирило-мефодіївців, громадівців, учасників ін. суспільно-політ. рухів 19 ст., розвідки з історії укр. літ-ри й театру 19 – поч. 20 ст. У цій серії побачили світ публікації С. Буди, М. Возняка, О. Гермайзе, І. Житецького, В. Міяковського, О. Рябініна-Скляревського, О. Тулуба з історії укр. громад, передусім провінційних (одес., поділ., полтав.), цензурні історії окремих видань, зі спадщини І. Франка, про діячів В. Менчиця, О. Михалевича, Є. Нероновича, О. Русова, М. Федоровського; спогади М. Беренштам-Кістяківської, Г. Берло, В. Дебагорія-Мокрієвича, С. Єгунової-Щербини, Л. Міщенко, С. Русової; листування В. Доманицького, М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, П. Куліша. Ред. – М. Грушевський.

Літ.: Видання Академії наук УРСР. 1919–67: Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969; Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено (1920–1941) // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 2. К.; Л., 2004.

О. В. Ясь

Рекомендована література

  1. Видання Академії наук УРСР. 1919–67: Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969;
  2. Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено (1920–1941) // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 2. К.; Л., 2004.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

За сто літ / О. В. Ясь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-17145

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

17145

Кількість переглядів цього року:

18

Схожі статті

Нова громада
Періодика  | Том 23 | 2021
М. О. Гринько
Гуцульщина
Періодика  | Том 6 | 2006
О. Д. Клим
Вісник Уманського державного аграрного університету
Періодика  | Том 4 | 2005
П. В. Костогриз

Нагору