ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Енергосталь Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування

«ЕНЕРГОСТА́ЛЬ» Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування (УкрДНТЦ «Е.») – головна організація з питань науково-технічного забезпечення гірничо-металургійної галузі. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Розташ. у Харкові. Засн. 2001 на базі НДПІ «Енергосталь» (до 1967 – наук. частина НДПІ металург. промисловості «Діпросталь»; 1967–86 – ВНДПІ з очищення технол. газів, стіч. вод і використання вторин. енергет. ресурсів підприємств чорної металургії, ВНДПІЧорметенергоочистка; 1986–92 – НВО «Енергосталь»; нині проект. інститут «Енергосталь» та НДІ «Енергосталь») та Укр. НДПКТІ «Металургмаш» (створ. 2000). Від 2004 у складі наук.-тех. центру функціонують «Діпросталь» Науково-дослідний проектний інститут металургійної промисловості та Металів Український науково-дослідний інститут (УкрНДІМет, від 1997 при ньому діє випробувал. центр; обидва інститути створ. 1928). Серед ін. відокремлених структур. підрозділів – проект. інститут «Промагропроект», наук.-тех. та вироб. комплекс «Енергосталь», Донец. філія. Є представництво у Москві. Осн. напрями діяльності: комплексне проектування пром. підприємств; наук. дослідж. в галузі металург. технологій, пром. екології, ресурсо- і енергозбереження; створення нових та реконструкція діючих пром. підприємств (комплекс. інжиніринг – постачання та освоєння устаткування); конструктор. розроблення; створення та пром. освоєння сучас. технологій, виробів і устаткування у сферах ресурсо- і енергозбереження, захисту повітряного та водного басейнів, знешкодження і утилізації відходів; випробування й вимірювання, сертифікація та стандартизація; екол. моніторинг; реалізація положень Кіот. протоколу на підприємствах базових галузей промисловості України. Тут створ. та освоєно вперше у вітчизн. і світ. практиці технологію безперерв. розливу сталі на машинах радіал. типу; високоефект. систему випар. охолодження металург. агрегатів; установку вдування пиловугіл. палива в горно домен. печі; вперше у колиш. СРСР – потужні феросплавні та ломоперероблювал. підгалузі чорної металургії; блюмінги та аглофабрики; технологію виробництва рейок високої експлуатац. надійності; унікал. устаткування для виробництва екон. гнутих профілів прокату; систему замкненого (безстокового) зворот. водопостачання пром. підприємств; устаткування для утилізації горючих пром. і побут. відходів, непридат. до використання отрутохімікатів і лікар. засобів; системи уловлювання та очищення технол. газів. Розроблення наук.-тех. центру реалізовано на низці підприємств гірн.-металург. комплексу, машинобудування, енергетики, транспорту, хім. промисловості в РФ, країнах СНД, Європи, Америки, Азії та Африки. Найактуальніші роботи відзначено 2-ма Ленін. преміями, 7-ма Державна преміями СРСР, 17-ма Преміями РМ СРСР, 2-ма Державна преміями України у галузі н. і т. УкрДНТЦ «Е.» видає наук.-вироб. ж. «Экология и промышленность», щорічно проводить Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологія та здоров’я людини. Охорона повітряного та водного басейнів. Утилізація відходів» (м. Щолкіно, АР Крим). Кількість працівників (2009) – 1250 осіб, з них 7 – д-рів н., 36 – канд. н., 105 – науковий співробітник, 970 – інж.-тех. співроб. Серед провід. фахівців – С. Андоньєв (перший дир. ВНДПІЧорметенергоочистка), П. Мухачев (перший дир. УкрНДІМет), Д. Сталінський (ген. дир. УкрДНТЦ «Е.»).

О. Л. Файнштейн

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Енергосталь Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування / О. Л. Файнштейн // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-17900. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

17900

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Малороссїйскїй Гєрбовnикъ
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
О. І. Путро
Конотопський Край
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
І. П. Корнющенко
Великі болота
Світ-суспільство-культура  | Том 4 | 2005
Т. Л. Андрієнко

Нагору