ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Економіст

«ЕКОНОМІ́СТ» – журнал. 1904–14 виходив у Львові щомісяця як орган Крайового ревізій. союзу (за даними С. Злупка, декілька номерів «Е.» надрук. 1896–98 у газет. форматі). Вміщував матеріали про розвиток кооп. руху, селян. госп-в, аграрну реформу, інформацію про діяльність екон. т-в, жін. торг.-пром. спілок, практичні поради щодо ведення господарства; після створення 1909 додатку «Самопоміч» висвітлював тільки теор. і практ. питання кооперації й екон. життя загалом. Серед дописувачів – М. Туган-Барановський, К. Левицький, В. Нагірний, К. Кульчицький, М. Гехтер, В. Доманицький, І. Петрушевич. Ред. – М. Коцюба (1904), К. Паньківський (1905–08), А. Жук (1909–14). Вид. припинено з поч. 1-ї світової війни, поновлено 1997 у Києві. Виходить щомісяця, статті вміщує укр., рос. і англ. мовами. Наклад 1100 прим. Перша частина журналу присвяч. моніторингу подій та аналізу актуал. політ.-екон. проблем, друга – наук. публікаціям. Постійні рубрики: «Події», «Аналітика», «Наукові публікації». Головний редактор – Ю. Коваленко (від 1997).

Літ.: Жук А. Українська господарсько-кооперативна преса // Госп.-кооп. часопис. 1931. Ч. 1/2; Лукасевич Л. Наша торговельно-економічна преса (на маргінесі місяця української преси) // Пром.-торг. вістник. 1933. Ч. 4; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українські часописи Львова (1848–1939): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 2. Л., 2002.

ДА: Фонди ЛНБ, шифр Ж23763.

С. М. Голубка

Державний архів

Фонди ЛНБ, шифр Ж23763.

Рекомендована література

  1. Жук А. Українська господарсько-кооперативна преса // Госп.-кооп. часопис. 1931. Ч. 1/2;Google Scholar
  2. Лукасевич Л. Наша торговельно-економічна преса (на маргінесі місяця української преси) // Пром.-торг. вістник. 1933. Ч. 4;Google Scholar
  3. Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90;Google Scholar
  4. Українські часописи Львова (1848–1939): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 2. Л., 2002.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Економіст / С. М. Голубка // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18762

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18762

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Одеський національний університет ім. І. Мечникова
Заклади освіти  | Том 24 | 2022
В. М. Хмарський
Моріц
Людина  | Том 21 | 2019
Л. Г. Мушкетик
Бібліографія історична
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
С. І. Білокінь

Нагору