ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Живая старина

«ЖИВА́Я СТАРИНА́» – квартальник. Видавало 1890–1916 у С.-Петербурзі Етногр. відділення Імператор. Рос. геогр. товариства під керівництвом В. Ламанського, О. Шахматова, С. Ольденбурґа. Друкували матеріали з етнографії, фольклору, діалектології народів Рос. імперії та ін. слов’ян. країн. Докладно розглядали побут. і матеріал. культуру (опис жител, одягу), друкували звіти й описи етногр. експедицій, програми збору етногр. відомостей. Значну увагу приділяли традиц.-побут. культурі українського народу. Опубл. етногр. матеріали із Закарпаття, Волині, Поділля, казки з Галичини, пісні з Житомирщини, укр. пісні про панщину. При журналі створ. однойм. крит.-бібліогр. відділення. Серед авторів – О. Веселовський, О. Пипін, О. Соболевський, М. Сумцов, М. Коробка, Ю. Яворський, М. Халанський, В. Шухевич, Г. Ільїнський, О. Малинка, І. Абрамов. Вміщено дослідж. з укр. діалектології та нар. творчості, зокрема ст. «Етимологічні замітки» О. Потебні, «Малоруські оповідання і повір’я» І. Манжури, «Веснянки, петрівки і купальські пісні» В. Боцяновського, «Нарис українського словника руських говорів (Галицько-бойківський говір)» І. Свєнціцького. Подано рец. на праці з етнографії та фольклористики: на кн. «З історії прислів’я: Істор.-літ. замітки і матеріали» В. Перетца, «Сучасна малоруська етнографія» М. Сумцова, «Ритміка українських народних пісень» Ф. Колесси, «Етнографічні матеріали з Угорської Русі» В. Гнатюка. Огляди змісту «Ж. с.» за 1894 і 1896 вміщено у «Записках НТШ» (1895, т. 8; 1897, т. 20). Відновлено 1994 у Москві Держ. респ. центром рос. фольклору; наклад – 10,5 тис. (1994), 3 тис. прим. (2008). Публікують статті з фольклору, етнографії, традиц. нар. культури, матеріали фольклорно-етногр. експедицій, дослідж. з рос. та слов’ян. духов. культури. Рубрики: «Наука и современность», «Памятные даты», «Зримая легенда», «Язык и культура», «Поэзия заговоров и заклинаний», «Из истории отечественной науки», «Стихи духовные», «Обряды и обычаи», «Дней минувших анекдоты», «Из дневника собирателя», «Фольклор города», «Детская страничка», «Обзоры и рецензии», «Научная жизнь». Головний редактор – М. Толстой (1994–96), С. Неклюдов (від 1996).

М. К. Дмитренко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Живая старина / М. К. Дмитренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-19096

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

19096

Кількість переглядів цього року:

12

Схожі статті

Кацнельсон
Людина  |  Том 12 | 2012
Н. В. Костенко
Літературна періодика
Періодика  | Том 17 | 2016
Л. Г. Рева, О. C. Левицька
Економічний вісник Донбасу
Періодика  | Том 9 | 2009
С. М. Лобода

Нагору