ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Водогосподарсько-екологічних проблем Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП»)

ВОДОГОСПОДА́РСЬКО-ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ПРОБЛЕ́М Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП») – наукова установа, що займається водогосподарсько-екологічними питаннями в Україні. Створ. 1974 у Києві як Укр. філія Центр. НДІ комплекс. використання водних ресурсів Міністерства меліорації і водного господарства СРСР. Від 1991 – самост. установа із сучас. назвою, від 1997 – ВАТ. Інститут розробляє наук. основи розвитку і ведення водного господарства України та нормат.-правові документи з рац. використання, охорони і відтворення водних ресурсів для забезпечення доброякіс. водою насел. і галузей економіки; обґрунтування регулювання, територ. і міжбасей. перерозподілу річк. стоку; напрями рац. використання підзем. вод; водогосп. баланси та їх елементи в басейнах річок України; диференційов. тарифні ставки плати за споживання води із врахуванням її якості та водозабезпеченості території; визначає критерії допустимих антропоген. навантажень на екосистеми водних об’єктів та їх басейни; проводить водогосп.-екол. моніторинг. Інститут виконував функції гол. організації в міжнар. програмах із рац. використання та штуч. поповнення запасів підзем. вод (1976–90), захисту земель від затоплення й підтоплення та проектування інж. систем (1981–85), рац. використання та охорони водосховищ (1981–90). Науковці Інституту брали участь у розробленні та впровадженні у виробництво модуля автоматизов. осушувал.-зволожувал. системи в заплаві р. Іква, що відтворює екологічно безпечну технологію рац. водокористування в басейнах малих річок. Фахівці Інституту провели водогосп.-екол. районування річок бас. Дніпра, Сівер. Дінця, Пд. Бугу, Дністра, Дунаю (укр. частина), а також районування басейнів річок України з встановлення диференційов. платежів за використання водних ресурсів. Здійснено берегоукріплення з піщаних та впроваджено рац. заходи із захисту абразій. берегів від руйнування на Київ., Канів., Куйбишев. (РФ) водосховищах; розроблено програми з проектування, упорядкування та експлуатації водоохорон. зон водосховищ в Київ., Полтав., Черкас. та Львів. обл., а також у Польщі. Разом з інститутом «Укрводпроект» та Інститутом гідробіології НАНУ (обидва – Київ) розроблено інж. та біотех. методи, типові схеми та конструкції упорядкування водоохорон. зон річок і водосховищ з екол.-екон. обґрунтуванням їх ефективності. Результати цих дослідж. впроваджено в Луган. (р. Борова) і Київ. (р. Тарган) областях. Серед науковців Інституту – О. Денисова, П. Яковенко, А. Яцик (від 1984 – директор).

А. В. Яцик

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Водогосподарсько-екологічних проблем Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП») / А. В. Яцик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-27333

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

27333

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Академія наук України Національна
Наукові центри  | Том 1 | 2023
І. М. Дзюба
Еластик державний науково-дослідний інститут
Наукові центри  | Том 9 | 2009
Л. О. Мельник, Н. В. Савельєва
Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН
Наукові центри  | Том 10 | 2010
О. Г. Матвієць

Нагору