ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Біології південних морів Інститут ім. О. Ковалевського

БІОЛО́ГІЇ ПІВДЕ́ННИХ МОРІ́В Інститут ім. О. Ковалевського НАНУ (ІБПМ) – науково-дослідна установа, що досліджує екологічні аспекти життєдіяльності морів та океанів. Засн. 1963 на базі Севастоп. біол. станції з приєднанням на правах відділень Одес. та Карадаз. біол. станцій. Першим дир. ІБПМ був В. Водяницький (1963–68), потім у різні роки Інститут очолювали В. Грезе, А. Морозова, С. Коновалов, В. Заїка; від 2003 – Ю. Токарев. Наукові дослідження життя морів та океанів проводяться з метою розроблення принципів рац. використання їхніх біол. ресурсів, охорони від забруднень та ін. наслідків госп. діяльності людини. Набули розвитку й такі напрями, як матем. моделювання екол. процесів на рівні популяцій та екосистем; радіоактивні та хім. забруднення, їхній вплив на мор. організми та спільноти, закономірності перенесення речовин по трофіч. ланцюгах, контроль і методи очистки води, забрудненої нафтою та вуглеводнями, пром. та побут. стоками; проблеми біотехнології та марикультури. ІБПМ – провідна наук. установа у справі розроблення наук. напрямів, пов’язаних з вивченням біопродуктивності Чорного м. та Світ. океану, мор. радіохемоекології, біол. аспектів нафт. забруднення та самоочищення моря. Здобуті в ІБПМ результати впроваджуються в різних галузях нар. господарства: риб. промисловості, охороні здоров’я, суднобудуванні, комунал. госп-ві тощо. Для проведення досліджень використовують н.-д. судна «Академік А. Ковалевський», «Професор Водяницький», «Миклухо-Маклай». При ІБПМ функціонує публ. акваріум-музей (реконструйов. 1995). Інститут і його філіали мають наук. б-ки. У колективі ІБПМ працювали В. Водяницький, Ю. Алєєв, В. Паулі, Т. Петіпа та ін. Нині в Інституті – 276 співробітників, серед яких 2 академік НАНУ (Г. Полікарпов і Ю. Зайцев), 2 чл.-кор. НАНУ (В. Заїка, Г. Шульман), 30 д-рів н., 191 канд. н. У 1964–79 видавав респ. міжвідомчий зб. «Биология моря», від 1980 – темат. зб. «Экология моря», від 2002 – «Морской экологический журнал». ІБПМ є навч. базою для студентів Таврій. університету.

А. Г. Сивцова

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Біології південних морів Інститут ім. О. Ковалевського / А. Г. Сивцова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35303

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35303

Кількість переглядів цього року:

42

Схожі статті

Екології Карпат інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 9 | 2024
М. А. Голубець
Землеробства і тваринництва західного регіону Інститут УААН
Наукові центри  | Том 10 | 2010
О. Р. Длябога
Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН
Наукові центри  | Том 3 | 2004
А. М. Пастух

Нагору