ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Агітбригада

АГІТБРИГА́ДА – невеликий професійний або самодіяльний художній колектив, який використовувався у політичній агітації та пропаганді за радянської доби. Інші назви – агітаційно-художня бригада, культбригада, агіткультбригада. Створювалася при культ.-просвіт. і навч. закладах, на заводах, ф-ках та у с.-г. підприємствах. Спочатку, після більшов. перевороту 1917, мала форму «усних газет» для виступів на фронтах перед червоноармійцями. На поч. 20-х рр. сформувалися «живі газети» – найпоширеніший у той час різновид худож. агітації. Згодом створ. колективи «Синьої блузи» (професійні та самодіяльні) та агіттеатри. «Живі газети» та «Сині блузи» мали багато послідовників, зокрема у Росії, Білорусії, Грузії, Німеччині, Чехословаччині, Англії, Франції, США, Китаї та ін. країнах. У роки 2-ї світової війни А. вирушали на фронт. Після війни при клуб. закладах профспілок та Комітеті у справах культ.-осв. закладів УРСР (1957) працювало 7 тис. А. Від 60-х рр. парт. органи почали виробляти систему заходів щодо розвитку А. – всесоюзні, респ., обл., міські, рай. фестивалі та огляди, теле- і радіоконкурси, обл. декади, марші-паради, обмінні гастролі, виїзди агітпоїздів та автоклубів, заключні концерти показових колективів тощо. За статистикою на 1 січня 1988 в Україні функціонувало 19107 агітбригад. У 90-і рр. А. перебудовують свою роботу. У сценарії А. органічно об’єднувався документальний («факти життя») та художній («факти мистецтва») матеріал, що розкривав драм. ситуації на місц. тему. Постановник А. мав справу зі специф. драматургією (монтаж, композиція, драматург. обробка, сценарій, п’єса). Репертуар А. створювали журналісти, інженери, агрономи, робітники, службовці, вчителі, культпрацівники, профес. артисти і режисери. Осн. форми виступів А. – концертно-естрадна програма, агітвистава. Застосовувалися різні публіцист. жанри – репортаж, інтерв’ю, нарис, фейлетон, хроніка місц. подій; спорт.-ігрові форми – конкурс, дискотека, лотерея, вікторина, телезмагання; фольклорні форми – свята, обряди, ритуали, звичаї, казки, балаган тощо. До програм А. входили танц. номери; муз. супровід – популярні мелодії або створені місц. аматорами. Худож. оформлення виступів А. включало декорації, костюми, маски, ляльки, грим, освітлення, тех. допоміжні засоби (кіно- та діафільми, діапозитиви, слайди), наочну агітацію тощо. Впроваджувано принципи театралізації, що передбачала створення єдиної наскріз. дії, якій підпорядковувалися б усі компоненти програми і яка давала б змогу ширше використовувати елементи гри. Поряд із тимчас. А. для проведення політ. і госп. кампаній формувалися постійно діючі. В А. починали свій творчий шлях або у різні часи працювали В. Скляренко, В. Високов, В. Оглоблин, Ю. Тимошенко, Ю. Березін, Є. Опалова, Ю. Шумський, І. Меншиков, Г. Янов, А. Рожинський, М. Мальцев, Т. Ігнашкіна, В. Гриб. Кращим А. присвоювано назву «самодіяльна нар. агітбригада». А. функціонували у багатьох формах, видозмінюючись разом зі зміною суспільно-політ. життя.

Літ.: Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре / Пер. с англ. Москва, 1959; Лихачев К. П. Мастера острого слова. Москва, 1970; Кукаретин В. М. Из истории агитационно-художественных бригад. Москва, 1975; Рубб А. А. Работа режиссера в агитбригаде. Москва, 1975; Казимиров О. А. Народний театр політичної агітації. К., 1977; Саруханов В. А. Агитбригада как вид самодеятельного художественного творчества. Ленинград, 1979; Калашников В. Ф. Агітбригади на марші. К., 1982; Його ж. І в клубі, і в полі. К., 1986; Рожинский А. Я. Звонкоголосая агитация. Москва, 1986; Гааз П. Э. Методика сценарно-режиссерской работы в агитационно-художественных бригадах. Москва, 1987; Калашников В. Ф. Свята, обряди, звичаї, ритуали у програмах агітаційно-художніх бригад. К., 1990; Петренко І. Ф. Інтермедії для програми сільської агітбригади або театру малої форми. К., 1992; Калашников В. Ф. Народний агітаційний театр в Україні 70–80-х рр. ХХ століття. К., 1998.

В. Ф. Калашников

Рекомендована література

 1. Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре / Пер. с англ. Москва, 1959;Google Scholar
 2. Лихачев К. П. Мастера острого слова. Москва, 1970;Google Scholar
 3. Кукаретин В. М. Из истории агитационно-художественных бригад. Москва, 1975;Google Scholar
 4. Рубб А. А. Работа режиссера в агитбригаде. Москва, 1975;Google Scholar
 5. Казимиров О. А. Народний театр політичної агітації. К., 1977;Google Scholar
 6. Саруханов В. А. Агитбригада как вид самодеятельного художественного творчества. Ленинград, 1979;Google Scholar
 7. Калашников В. Ф. Агітбригади на марші. К., 1982;Google Scholar
 8. Його ж. І в клубі, і в полі. К., 1986;Google Scholar
 9. Рожинский А. Я. Звонкоголосая агитация. Москва, 1986;Google Scholar
 10. Гааз П. Э. Методика сценарно-режиссерской работы в агитационно-художественных бригадах. Москва, 1987;Google Scholar
 11. Калашников В. Ф. Свята, обряди, звичаї, ритуали у програмах агітаційно-художніх бригад. К., 1990;Google Scholar
 12. Петренко І. Ф. Інтермедії для програми сільської агітбригади або театру малої форми. К., 1992;Google Scholar
 13. Калашников В. Ф. Народний агітаційний театр в Україні 70–80-х рр. ХХ століття. К., 1998.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Агітбригада / В. Ф. Калашников // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42538

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Політика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42538

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Блок Юлії Тимошенко
Політика  | Том 3 | 2004
М. В. Стріха
Народній голос
Політика  | Том 22 | 2020
О. Р. Дроздовська
Безпритульність
Політика  | Том 2 | 2003
О. І. Анатольева, О. Карпенко

Нагору