ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Культурно-історична комісія ВУАН

КУЛЬТУ́РНО-ІСТОРИ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. 1924 з ініціативи М. Грушевського у складі Істор. секції ВУАН як Комісія для дослідж. примітив. культури та її пережитків в укр. побуті та фольклорі, згодом змінила назву. Разом із Комісією істор. пісенності та Кабінетом примітив. культури при Н.-д. каф. історії України утворювала Асоц. культурно-істор. досліду. Н. с. – К. Грушевська, у роботі брали участь В. Дени­сен­­ко, К. Квітка, Ф. Колесса, В. Крав­­ченко, Ф. Сав­­ченко, Л. Шевченко, а також кор. на місцях. Вони здійснювали істор.-культурні до­­слідж. окремих р-нів України, за допомогою порівнял. етнології вивчали найстаріші соц. форми, не висвітлені в істор. па­­м’ятках. Асоц. видавала часопис «Первісне громадянство та його пережит­­ки на Україні» (1926–29, 8 книг, 12 вип.). 1930 Комісію істор. пі­­сенності та Кабінет при­­мітив. куль­­тури приєднано до К.-і. к. ВУАН. 1934 припинила діяльність.

Літ.: Діяльність Історичної секції Все­­української академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1926. К., 1928; Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1927. К., 1928; Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930; Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. К., 1997; Історія Національної академії наук України. 1929–1933: Док. і мат. Т. 3. К., 1998.

О. В. Юркова

Рекомендована література

  1. Діяльність Історичної секції Все­­української академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1926. К., 1928;Google Scholar
  2. Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1927. К., 1928;Google Scholar
  3. Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930;Google Scholar
  4. Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. К., 1997;Google Scholar
  5. Історія Національної академії наук України. 1929–1933: Док. і мат. Т. 3. К., 1998.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культурно-історична комісія ВУАН / О. В. Юркова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51490

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51490

Схожі статті

Бойківщина
Світ-суспільство-культура  | Том 3 | 2004
Я. К. Радевич-Винницький
Куросава
Світ-суспільство-культура  | Том 16 | 2016
В. М. Войтенко
Коломийський вісник
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
Л. В. Бабій

Нагору