ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Курц Борис Григорович

КУРЦ Борис Григорович (24. 06(06. 07). 1885, Київ – ?) – сходознавець. Магістр історії (1919). Закін. Університет св. Володимира у Києві (1910), де під керівництвом М. Довнар-Запольського захистив дипломну роботу «Политические и торговые отношения России с Китаем в ХVIII в.», відзначену золотою медаллю. Був проф. Київ. комерц. інституту (1917–20), археол. інституту (1918–24), інституту нар. господарства (1920–27); співроб. Київ. філії Всеукр. наук. асоц. сходознавців (1925–30), Комісії для дослідів з історії Близького Сх. та Візантії при ВУАН (Київ, 1930–34). Переклав і видав низку документів моск. та швед. архівів з історії України 2-ї пол. 17 ст. Досліджував діяльність земських соборів, історію торг. відносин Росії з Китаєм у 17–18 ст., опрацьовував джерела з історії Китаю. Перший історіограф укр. сходознавства. Від 1934 – ред. істор. карт наук.-редакц. частини Держ. упр. зйомки та картографування (Москва). 23 жовтня 1938 за­арешт., за звинуваченням у антирад. діяльності засудж. до 8-ми р. таборів. Подальша доля невідома. Реабіліт. 1990.

Пр.: Состояние России в 1650–1655 гг. по донесению Родеса. Москва, 1914; Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. К., 1915; Колониальная по­литика России и Китая в ХVІІ–ХVІІІ вв. // Новый Восток. 1927. № 19; Звістки чужоземців як історичне джерело // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1928. Кн. 19; Як постала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у ХVІІ віці // Там само. 1929. Кн. 21–22; Занепад російсько-китайської торгівельної монополії в 2-й пол. ХVІІІ в. // Там само. Кн. 25.

Літ.: Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – пер­ша половина ХХ ст.: Дослідж., мат., док. 2002; Верба І. В. Курц Борис Григорович // Істор. факультет Київ. університету: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004 (оби­дві – Київ).

І. В. Верба

Основні праці

Состояние России в 1650–1655 гг. по донесению Родеса. Москва, 1914; Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. К., 1915; Колониальная по­литика России и Китая в ХVІІ–ХVІІІ вв. // Новый Восток. 1927. № 19; Звістки чужоземців як історичне джерело // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1928. Кн. 19; Як постала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у ХVІІ віці // Там само. 1929. Кн. 21–22; Занепад російсько-китайської торгівельної монополії в 2-й пол. ХVІІІ в. // Там само. Кн. 25.

Рекомендована література

  1. Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – пер­ша половина ХХ ст.: Дослідж., мат., док. 2002;Google Scholar
  2. Верба І. В. Курц Борис Григорович // Істор. факультет Київ. університету: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004 (оби­дві – Київ).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курц Борис Григорович / І. В. Верба // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52079

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52079

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Кримський
Людина  |  Том 15 | 2024
О. Й. Пріцак
Баранников
Людина  |  Том 2 | 2003
Т. М. Лебединська
Верхоляк
Людина  |  Том 4 | 2005
В. А. Чорномаз

Нагору