ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ

«ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» – перша національна грецька газета України, що виходила 1930–37 румейською мовою (всього 972 номери). Ініціатором заснування газети був С. Ялі (організатор еллінізації в Україні у 1920–30-х рр.), першим ред., а пізніше художником газети – його брат Федір. Розповсюджу­валася у м. Маріуполь (Сталін., нині Донец. обл.) та довколишніх селах. Спочатку виходила 5 разів на тиждень, від 1932 – двічі на тиждень, 1933 – тричі на тиждень, потім – через день. Найбільший наклад – 3000 прим. Висвітлювала історію та сучасність греків Приазов’я, зокрема події, що відбувалися у грец. селах та Маріуполі (проблеми рад. еллінізації тощо). Чимало уваги приділялося питанням становлення та розвитку грец. культури, мови та літ-ри. Особливо цікавими були літ. твори членів маріуп. літ.-твор. групи (засн. Г. Костоправ) та ін. літераторів румей. мовою. На сторінках «K.» дебютували В. Галла, А. Шапурма та ін. Навколо газети сформувалася літ. група, що налічувала бл. 20-ти молодих поетів та літераторів. Із часописом співпрацювали викл. Маріуп. грец. пед. технікуму, пра­цівники Маріуп. грец. театру, учас­ники етногр. та діалектол. експе­дицій у грец. села, грец. політ. емігранти, грец. молодь, які дба­­ли про розвиток нац. культури. У грудні 1937 усі співроб. заарешт. органами НКВС і звину­вачені у контррев. діяльності та в участі у т. зв. грец. шпигун. по­встан. організації. Напри­кінці 1950-х рр. реабіліт. за відсутністю складу злочину.

К. Г. Сардарян

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ / К. Г. Сардарян // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5528

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5528

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Духовні навчальні заклади
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
В. А. Войналович
Гульбище
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
В. С. Муха
Дзвін
Світ-суспільство-культура  | Том 7 | 2007
Б. М. Працюк

Нагору