ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Личков Борис Леонідович

ЛИЧКО́В Борис Леонідович (18(30). 07. 1888, м. Іркутськ, Росія – 20. 10. 1966, Ленінград, нині С.-Петер­бург) – геолог, геоморфолог. Син Л. Личкова. Магістр геології (1917), д-р геол.-мінерал. н. (1943), професор (1922). За­кін. Університет св. Володимира (1911, нині Київ. університет), де відтоді й пра­цював: 1911–17 – лаборант, 1917–18 – приват-доцент, 1918–27 – проф., завідувач кафедри геології. 1917 брав участь у створенні Укр. геол. комітету, 1920–22 та 1925–27 очолював його. Співзасн., ра­зом з В. Вернадським (у київ. період товаришував і співпрацював з ним), УАН. 1927–34 – у Ленінграді: вчений секр. Комісії з вивчення продуктив. сил, вод­ночас ст. н. с., згодом – завідувач відділу підзем. вод Гідрогеол. інституту, викладав в Університеті. 1934 репрес., працював у «Волгобуді»; після звільнення (1941) – спочатку проф. Самарканд. університету (Узбекистан), потім – директор Таджиц. філії АН СРСР. 1945 повернувся в Ленінград, де керував каф. гідрогеології Університету, піз­ніше був проф. Наукові дослідження в галузі теор. і практ. геології, геоморфології, гідрогеології. Важливе значення мають теор. праці, які синтезують розроблення ідей про зональність рельєфу Землі, зв’язок усіх при­род. видів зональності з рухом матеріал. системи Землі в цілому; про зв’язки циклічності роз­витку природ. процесів на Землі з косміч. періодичністю. Провадив гідрогеол. дослідж., пов’я­зані з будівництвом каналу Волга–Москва та верхньоволз. гідроелектростанцій. Вивчав питання формування терас Дніпра та Прип’яті. Один з учасників робіт з природно-геогр. районування України (1922) та складання кар­ти гідрогеол. районування УРСР на геоструктур. основі (1930). Автор монографій, присвячених О. Карпінському та В. Вернадському.

Пр.: О мерах к развитию естествознания на Украине. К., 1919; Геологический очерк Киевской губернии. К., 1922; Естественные районы Украины (Классификация районов на основе их генезиса). К., 1922; Подземные воды района Украинского кристаллического массива. Ленинград, 1930; О строении речных долин Украины. Днепр, бассейн Южного Буга. Ленинград, 1931; Движение материков и климаты прошлого земли. 4-е изд. Ленинград, 1936; Природные воды Земли и литосфера. Москва; Ленинград, 1960; К основам современной теории Земли. Ленинград, 1965.

Літ.: Баландин Р. К. Борис Леонидо­вич Личков. 1888–1966. Москва, 1983.

В. П. Франчук

Основні праці

О мерах к развитию естествознания на Украине. К., 1919; Геологический очерк Киевской губернии. К., 1922; Естественные районы Украины (Классификация районов на основе их генезиса). К., 1922; Подземные воды района Украинского кристаллического массива. Ленинград, 1930; О строении речных долин Украины. Днепр, бассейн Южного Буга. Ленинград, 1931; Движение материков и климаты прошлого земли. 4-е изд. Ленинград, 1936; Природные воды Земли и литосфера. Москва; Ленинград, 1960; К основам современной теории Земли. Ленинград, 1965.

Рекомендована література

  1. Баландин Р. К. Борис Леонидо­вич Личков. 1888–1966. Москва, 1983. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Личков Борис Леонідович / В. П. Франчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55345. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55345

Схожі статті

Колот
Людина  |  Том 14 | 2014
В. С. Кривунь
Літко
Людина  |  Том 17 | 2016
О. Л. Либо
Бережной
Людина  |  Том 2 | 2003
Т. Г. Макогон

Нагору