ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Літопис авторефератів дисертацій

«ЛІТО́ПИС АВТОРЕФЕРА́ТІВ ДИСЕРТА́ЦІЙ» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Виходить щоквартально від 1999, відокремився від покажчика «Літопис книг». Уміщує бібліогр. інформацію про автореф. дис., захищених у наук. установах і ВНЗах України на здобуття ступ. д-ра та канд. наук. Бібліогр. опис документів здійснюють мовою оригіналу. У кожному номері подають допоміжні покажчики – імен. та геогр. В імен. покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, яким присвячено автореф. (персоналії). Геогр. покажчик містить найменування геогр. об’єк­­тів, розглянутих у автореф. дис. Наклад остан. випусків – 82 прим. Головний редактор – М. Сенченко (від 2013).

Літ.: Книжкова палата України (1918–1998): наук.-допоміж. бібліогр. покажч. К., 1999; Кочупалова В. «Літопис авторефератів дисертацій» як віддзеркалення напрямів розвитку української науки // Вісн. Книжк. палати. 2008. № 4.

Т. В. Добко

Рекомендована література

  1. Книжкова палата України (1918–1998): наук.-допоміж. бібліогр. покажч. К., 1999;Google Scholar
  2. Кочупалова В. «Літопис авторефератів дисертацій» як віддзеркалення напрямів розвитку української науки // Вісн. Книжк. палати. 2008. № 4. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Літопис авторефератів дисертацій / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55849

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Періодика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55849

Схожі статті

Ґражда
Періодика  | Том 7 | 2007
В. В. Гаюк
Глухівщина
Періодика  | Том 5 | 2006
Т. М. Муковоз
Кредитова кооперація
Періодика  | Том 15 | 2014
С. Д. Гелей

Нагору