ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Одеський медичний журнал

«ОДЕ́СЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» Видавали 1927–30 як орган Одеського медичного інституту, йому передував «Юж­ный медицинский журнал» (1926). У 1927–29 друкували під назвою «Одесский медицинский журнал», у 1930 – як «О. м. ж.». Періодичність – 10 номерів на рік (деякі з них були об’єднані). Статті пуб­лікували російською і українською мовами. Тематика охоплювала всі розділи медицини. Рубрики: «Оригиналь­ные статьи», «Съезды и заседания научных обществ», «Известия Одесского медицинского института», «Библиография», «Хроника», «Письма в редакцию». Серед авторів – академік АМН СРСР Л. Громашевський, академік АН УРСР Г. Маркелов, академік АН УРСР та АМН СРСР В. Філатов. Спочатку друкували за редакцією М. Заєвлошина та І. Корнмана, від № 7 за 1927 й до 1930 – М. Тизенгаузена й І. Корнмана.

1997 видання відновлено. Засновники – МОЗ України, Одеський медичний університет (видавець). Періодичність – 6 номерів на рік; наклад 100–500 прим. Матеріали публікують українською та англійською мовами. Вміщують статті, присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Основні рубрики: «Актуальна тема», «Проблема», «Теорія та експеримент», «Клінічна практика», «Профілактика, реабілітація, валеологія», «Професійна патологія», «Новітні методи і технології», «Спостереження практичного лікаря», «Екологія», «Огляд», «Наші видатні попередники», «Наукові школи Одеського медуніверситету», «Лекції», «Рецензії», «Ювілеї». Серед авторів – академік НАНУ С. Андронаті, академіки НАМНУ В. Кресюн, А. Лобенко та Б. Рєзник; чл.-кор. НАМНУ М. Аряєв, В. Битенський. Головний редактор – В. Запорожан (від 1997).

К. К. Васильєв

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Одеський медичний журнал / К. К. Васильєв // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-75014. – Останнє поновлення : 7 черв. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2023-06-07

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

75014

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Одіссос. Актуальні проблеми  всесвітньої історії
Періодика  | Том 24 | 2022
Г. С. Левченко
Донцов
Людина  |  Том 8 | 2008
Г. Грабович
Олександрійські вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 24 | 2022
К. М. Курилишин

Нагору