Кальміюс — Енциклопедія Сучасної України

Кальміюс

«КА́ЛЬМІЮС» – літературно-мистецький альманах. Виходить неперіодично укр. мовою від червня 1998 у Донецьку. Засн. і гол. ред. – О. Соловей. Наклад 100 прим. Друкує художні тексти, літературознавчі та літ.-крит. матеріали з укр. літ-ри, переклади. Публікує твори 1920–60-х рр., зокрема «Інтеліґент» Л. Скрипника, «Міс Андрієна» Гео Шкурупія; зі зб. оповідань «17 хвилин» М. Йогансена, поезій «Верхи» Ю. Шпола. Рубрики: «Поезія», «Проза», «Рецензії», «Критика», «Переклади», «Актуальне інтерв'ю», «Ліричний постскриптум». Серед авторів – І. Андрусяк, В. Голобородько, Т. Федюк, О. Кажан, О. Деркачова, В. Куюмурджи, В. Білявський, С. Процюк, О. Хоменко, Г. Біла, Ю. Бедрик, Є. Кононенко, Є. Баран, В. Кожелянко, Л. Демська-Будзуляк, Е. Простов, О. Бурґгардт, О. Гордон. 2000 створ. «Бібліотеку альманаху “Кальміюс”»: у серії «Укрсучліт» видано твори молодих укр. авторів, зокрема книги І. Бондаря-Терещенка, А. Білої, С. Жадана, С. Петрова, О. Солов'я, С. Пантюка, А. Дністрового, В. Старуна; у серії «До джерел» – зб. поезій М. Семенка. 2000 при «К.» виникло літ. угруповання «ОSТ».

О. В. Пуніна


Покликання на статтю