Кам’янець-Подільське наукове товариство при ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Кам’янець-Подільське наукове товариство при ВУАН

КАМ'ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО при ВУАН – місцева науково-громадська організація. Засн. 1925 у м. Кам'янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Головами президії були О. Полонський (1925), Д. Богацький (1926–27), Ф. Донський (1928), В. Чугай (від 1929). Мало істор.-філол., пед., природничо-матем., соціально-екон. секції та секцію краєзнавства. Нараховувало понад 100 чл., серед яких – П. Бучинський, В. Зборовець, К. Копержинський, Ю. Сіцінський, Ю. Філь, В. Храневич. Науковці вивчали флору та фауну Зх. Поділля, історію та економіку краю, складали бібліографію до вивчення Поділля, проводили археол. розкопки. Т-во видало 1-й т. «Записок Кам'янець-Подільського наукового товариства» (1928) та 2 монографії. 1930 припинило діяльність у зв'язку з постановою листопадової (1929) сесії ВУАН про ліквідацію місц. наук. т-в.

Літ.: Наукові установи та організації УСРР. X., 1930; Депенчук Л. П. Місцеві наукові товариства при ВУАН // Вісн. АН УРСР. 1991. № 8; Звіт про діяльність Кам'янець-Подільського наукового товариства при ВУАН // Історія НАНУ. 1924–28: Док. і мат. Т. 2. К., 1998.

О. В. Юркова


Покликання на статтю