Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка — Енциклопедія Сучасної України

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

КАМ'ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Огієнка – вищий навчальний заклад. Засн. 1918 спец. унівеpсалом гетьмана П. Скоpопадського як Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-т. Від 1921 – ІНО (1924 до нього приєднано Вінн. ІНО), від 1930 – ін-т соц. виховання, від 1939 – учит., від 1948 – пед. ін-т, від 1997 – пед. ун-т, від 2003 – держ. ун-т. Від 2008 – сучасна назва. Нині в Ун-ті функціонують ф-ти: істор., фіз.-мат., пед., корекц. та соц. педагогіки і психології, психол., фіз. культури, іноз. філології, укр. філології та журналістики, природн., екон., військ. підготовки; навч.-консультац. центр, центр доуніверситет. підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів; на його базі також діють 11 н.-д. центрів та 23 лаб. На 43-х каф. працюють 700 викл., з них – 59 д-рів і 296 канд. н. Серед відомих учених Ун-ту – В. Біднов, Л. Білецький, П. Бучинський, Д. Доpошенко, М. Дpай-Хмаpа, В. Ґеpинович, І. Кpип'якевич, С. Pусова, Ю. Сіцінський. Навч. бл. 9 тис. студентів (на денній формі – бл. 5 тис. осіб). Основні напрями наук. досліджень: фундам. проблеми природн., сусп. і гуманітар. наук; демогр. політика, розвиток людського потенціалу та формування громад. сусп-ва; збереження і сталий розвиток довкілля; новітні біотехнології; діагностика й лікування найпоширеніших захворювань; комп'ютерні засоби та технології інформатизації сусп-ва; новітні ресурсоощадні технології в енергетиці, пром-сті й АПК. Видає значну кількість період. вид., зокрема «Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (від 1993), «Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць» (від 1998), «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник. Серія історична та філологічна» (від 2004), «Проблеми дидактики історії: Збірник наукових праць», «Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (у декількох серіях; усі – від 2008), «Подільський природничий вісник», «Краєзнавець Хмельниччини», «Гуманітарні студії: Україна–Польща» (усі – від 2009). Має 9 навч. корпусів, 6 гуртожитків. Перший ректор – І. Огієнко (1918–19), нині – О. Завальнюк (від 2002).

Літ.: Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський університет – осередок і опора національного відродження України у 1918–1920 роках // Пам'ять століть. 2010. № 34; Завальнюк О. М., Комарницький О. Б. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2010). Кам'янець-Подільський, 2010.

А. Г. Філінюк


Покликання на статтю