Кам’янський державний історико-культурний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Кам’янський державний історико-культурний заповідник

КА́М'ЯНСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1995 у м. Кам'янка Черкас. обл. Нині до його складу входять літ.-мемор. музей О. Пушкіна і П. Чайковського, істор. музей, картинна галерея; пам'ятки нац. значення: флігель садиби Давидових поч. 19 ст. (т. зв. Зелений будиночок), водяний млин 1825, Кам'янський парк ім. Декабристів та його архіт. окраса – грот кін. 18 ст.; пам'ятки історії місц. значення: будинок сестри П. Чайковського – Олександри, яка була дружиною Л. Давидова, могила М. Давидової; пам'ятки природи: Тясмин. каньйон і скеля Пушкіна; пам'ятники декабристам, О. Пушкіну, П. Чайковському, стела декабристів. Заг. пл. заповідника 10,1 га, у фондах – понад 9 тис. од. зберігання. Літ.-мемор. музей О. Пушкіна і П. Чайковського відкрито 1937 у Зеленому будиночку. Експозиція висвітлює діяльність Кам'ян. управи Пд. т-ва декабристів, очолюваної власником кам'ян. маєтку В. Давидовим і С. Волконським; перебування тут О. Пушкіна (1820–22), а також П. Чайковського, який 1865–93 відвідував сестру. Серед експонатів – рояль і піаніно, якими користувався П. Чайковський, портрет його сестри, види Кам'янки 19 ст., оригінал. портрет П. Чайковського художника Б. Сангурського, зброя, меблі та посуд родин Давидових і Раєвських, прижиттєві вид. творів О. Пушкіна та П. Чайковського. Істор. музей створ. 1995 в одному з будинків колиш. садиби Давидових. Експозицію складають мемор. кімната П. Чайковського, зали історії краю з найдавніших часів до поч. 20 ст., історії України 1917–22, побуту укр. села кін. 19 – поч. 20 ст., розвитку культури краю в 20 ст., періоду 2-ї світ. війни. У цьому ж будинку знаходиться картинна галерея, де представлено роботи земляків – М. Мухи та П. Куценка. Співроб. заповідника досліджують історію рідного краю, біографії та літ.-мист. спадщину О. Пушкіна і П. Чайковського, проводять літ.-муз. вечори, присвяч. їм, а також декабристам, Т. Шевченку тощо. Дир. – Г. Таран (від 1999).

Літ.: Шкаліберда М. Кам'янський літературно-меморіальний музей О. Пушкіна і П. Чайковського. Дн., 1972; Каменский литературно-мемориальный музей А. Пушкина и П. Чайковского. Дн., 1987; Шамрай О. Г., Таран Г. М., Бондаренко Л. О. та ін. Місто на скелястих берегах Тясмину. Чк., 2009.

Л. О. Бондаренко


Покликання на статтю