Катеринославська (Дніпропетровська) науково-дослідна кафедра українознавства — Енциклопедія Сучасної України

Катеринославська (Дніпропетровська) науково-дослідна кафедра українознавства

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКА (ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА) НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНА КА́ФЕДРА УКРАЇНОЗНА́ВСТВА – науково-дослідна установа. Засн. 1921 при Катеринослав. крайовому історико-археол. музеї, згодом діяла при Катеринослав. ІНО під головуванням Д. Яворницького. Мала секції археології, етнографії, істор. етнографії України та історії Запорожжя, екон. й соц. історії України, від 1925 – секцію заг. історії. Від 1928 складалася із секцій заг. історії, історії робітн. і селян. рухів, укр. історії, історії укр. літ-ри та мови. На каф. працювали М. Бречкевич, М. Злотников, Д. Євстафієв, П. Єфремов, В. Пархоменко; навч. асп. П. Козар, А. Новак, І. Степанов, Г. Черняхівський. Наук. діяльність зосереджено на вивченні пам'яток місц. старовини та побуту Степ. України. Співроб. також брали участь в експедиції для вивчення пам'яток старовини на тер. Дніпрельстану (під кер-вом Д. Яворницького), вміщували праці у вид. ВУАН, «Записках Дніпропетровського ІНО», ж. «Літопис революції» та «Східний світ». Припинила діяльність на поч. 1930-х рр.

Літ.: Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930; Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917–1937 рр.). К., 1973; Звіт Катеринославської науково-дослідної кафедри про роботу в 1924 // Репрес. краєзнавство (20–30-і роки). К., 1991; Волкова С. П. Доля діячів науково-дослідної кафедри українознавства Катеринославського ІНО в еміграції // Проблеми політ. історії України: Зб. наук. пр. Дн., 2006.

О. В. Юркова


Покликання на статтю