Київська старовина — Енциклопедія Сучасної України

Київська старовина

«КИ́ЇВСЬКА СТАРОВИНА́» – науково-популярний і літературний журнал. Виходить від 1992 у Києві 6 разів на рік як продовження часопису «Кіевская старина». На відміну від попередника, видається укр. мовою у розширеному фаховому форматі як багатопрофіл. гуманітарне вид., покликане популяризувати надбання українознавства. Співзасн. – Центр пам'яткознавства НАНУ й Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. Постійні рубрики: «Статті та повідомлення», «Джерела з історії України», «Історичні постаті», «Рецензії», «Нотатки», серед тимчас. темат. – «Україна і українці», «Самі про себе», «Спогади», «З фольклорних скарбів», «Літопис українського війська», «Забуті імена», «З маловідомого», «Історія очима художника». Більшість публікацій присвяч. історії України. Містить також розвідки з ін. галузей сусп. наук (філософії, соціології, політології, науко-, мистецтво-, мово-, бібліотекознавства). Значне місце відведено творам укр. письменників. Істор. статті висвітлюють екон., політ., соц. і культурні аспекти життя укр. сусп-ва на різних етапах його розвитку. Найповніше представлена політ. і культурол. проблематика, значну увагу приділено також становищу українців у Рос. та Австро-Угор. імперіях; історії державотвор. змагань укр. народу (козацтву, Гетьманщині, громадів. руху, укр. політ. партіям, Визв. змаганням 1917–21, боротьбі ОУН й УПА); міжнац. відносинам, становищу нац. меншин в УРСР. Часопис регулярно розміщує публікації з церк.-реліг. проблематики, більшість з яких присвяч. історії хрещення Київ. Русі, правосл. Церкві та релігії. Поряд із життєписами церк. діячів та святих, нарисами про окремі церк. заклади, описами церк. пам'яток подає статті, що висвітлюють взаємини Церкви та держави, церк. (насамперед церк.-громад.) життя. Окремий блок складають розвідки з культурології. Представлена тематика з історії повсякдення, побуту, фольклору. Поряд із мемуарами, худож. та наук.-популяр. біографіями друкує статті з теорії та історіографії біогр. досліджень; популяризує історико-краєзнавчі розвідки; подає матеріали про історію міждерж., переважно укр.-рос. і укр.-польс., стосунків, етніч. укр. земель, життя зх. і сх. укр. діаспори. Співроб. журналу ведуть активну археогр. роботу, запроваджують у наук. обіг нові архівні матеріали. Гол. ред. – П. Толочко (від 1992).

О. М. Мовчан


Покликання на статтю